Verschillende soorten verkeersborden

Verschillende soorten verkeersborden

Vrijwel iedereen neemt in Nederland deel aan het verkeer. Je krijgt dan, hoe dan ook, met allerlei soorten verkeersborden te maken. Op de basisschool, en als je theorie-examen voor een rijbewijs doet, kom je te weten wat de betekenis hiervan is. Vaak is de kennis van verkeersborden na verloop van tijd een beetje weggezakt en wordt het tijd voor een opfriscursus.

De indeling

Als we alle verkeersborden in Nederland nemen dan zijn er meer dan honderd verschillende borden. Om het een beetje overzichtelijk te houden, zijn ze daarom ingedeeld in verschillende categorieën. Daarbij hebben alle verkeersborden hun eigen betekenissen. Behalve de onderverdeling in betekenis, is er ook een indeling gemaakt in kleur en type. Op deze manier kun je heel gemakkelijk herkennen met welk bord je te maken hebt.

Voorrangsborden

Deze borden hebben geen vaste vorm of kleur. De betekenis van deze verkeersborden heeft altijd te maken met voorrang verlenen of krijgen. Een bekend voorbeeld is het zeskantige rode stopbord met daarin het woord ‘stop’. Als je een dergelijk verkeersbord ziet, betekent dit dat je moet stilstaan en voorrang moet geven aan het andere verkeer als je een kruisende weg oversteekt of opdraait.

Een ander bekend voorbeeld is het ruitvormige witte bord met daarin een gele ruit. Dit verkeersbord betekent dat je op een voorrangsweg rijdt. Kom je hetzelfde bord tegen met drie diagonale strepen erdoor dan betekent het dat de voorrangsweg ophoudt. Ook het driehoekige witte bord met rode rand, en de punt naar beneden, zullen de meeste mensen wel kennen. Dit betekent dat je voorrang moet verlenen, maar je hoeft niet te stoppen als er geen verkeer aankomt.

Waarschuwingsborden

In het overzicht van verkeersborden worden waarschuwingsborden ook wel ‘pas op-borden’ genoemd. Ze zijn driehoekig, met de punt naar boven, en ze hebben een rode rand. In het bord zelf wordt aangegeven waar je voor gewaarschuwd wordt. Deze verkeersborden geven aan dat je in een bepaalde situatie terecht kunt komen, waarbij je goed op moet letten. 

Een zeer bekend voorbeeld is het waarschuwingsbord met daarin een kruis. Dit betekent dat je een gevaarlijk kruispunt nadert. Een ander voorbeeld is het waarschuwingsbord met een locomotief erin. Dit houdt in dat je een overweg zonder slagbomen tegenkomt. Zie je een waarschuwingsbord met een poppetje dat aan het graven is? Dat is het teken dat er werkzaamheden aan de weg zijn.

Gebodsborden

Zoals de naam al zegt, geven deze borden aan dat je iets moet doen. Ze worden ook wel ‘je moet hier-borden’ genoemd. Gebodsborden zijn vaak rond en helemaal blauw van kleur. In het bord wordt aangegeven wat je moet doen als je deze tegenkomt. In heel veel gevallen staan er in deze borden witte pijlen.

Zo kennen we het ronde blauwe bord met een dikke witte pijl die een bepaalde kant op wijst. De pijl geeft aan in welke richting je moet rijden. Er is ook een dergelijk bord met drie pijlen die een cirkel vormen. Dit verkeersbord geeft aan dat je een rotonde nadert en wat de rijrichting hiervan is.

Verbodsborden

Bij deze borden kun je ook aan de naam al zien wat ermee bedoeld wordt. Kom je deze borden tegen dan mag je dus iets niet. In de meeste gevallen zijn verbodsborden rond met een rode rand. Verkeersborden van een eenrichtingsweg horen hier bijvoorbeeld bij. Het rode ronde bord met de witte horizontale streep geeft aan dat je de weg vanuit een bepaalde richting niet in mag rijden.

Een zeer bekend verbodsbord is het bord dat de snelheid aangeeft. Kom je een rond verkeersbord tegen met een rode rand en daarin het getal 80? Dit houdt in dat de maximumsnelheid op deze weg 80 kilometer per uur is. Ook verkeersborden die verboden te parkeren aangeven, zullen de meeste bestuurders wel kennen. Behalve rond en een rode rand, heeft dit bord een blauw vlak met een rode diagonale streep erdoor.

Informatieborden

De informatieborden worden ook wel ‘kijk hier is-borden’ genoemd. Dit zijn verkeersborden met uitleg van wat je te wachten staat als je een dergelijk bord nadert. Vaak zijn deze borden vierkant of rechthoekig en blauw gekleurd. Een voorbeeld hiervan is het bord dat je een doodlopende weg nadert. Deze is rechthoekig en blauw met daarin een witte verticale streep en daarboven een rode horizontale streep.

Een informatiebord dat je ook heel veel tegenkomt, is het bord van de bebouwde kom. Deze zijn blauw en rechthoekig met daarin een plaatsnaam in witte letters. Zo weet je dat in de bebouwde kom van een bepaalde plaats bent. Heel vaak hangt onder dit bord een verbodsbord met het getal 50. Deze geeft de maximumsnelheid aan die in de bebouwde kom geldt. Is dit informatiebord voorzien van een diagonale rode streep? Dan verlaat je de bebouwde kom weer.

Onderborden

Veel verkeersborden zijn in Nederland ook nog voorzien van een onderbord. Dit bord geeft een toelichting op het verkeersbord zelf. Het onderbord is vrijwel altijd rechthoekig, wit met een zwarte tekst en/of symbolen. Denk bijvoorbeeld aan een bord van een eenrichtingsweg, met een onderbord met de tekst ‘geldt niet voor fietsers’. 

Matrixborden

Daarnaast kennen we ook nog de zogenaamde matrixborden. Deze elektronische verkeersborden hangen vaak boven de snelweg en kunnen actuele informatie doorgeven. Ook vind je matrixborden vaak op wegen met meerdere rijstroken, waarbij iedere rijstrook zijn eigen matrixbord heeft. Ze worden vaak gebruikt als er een rijstrook afgesloten is (een rood kruis) of als er een tijdelijke verandering van de maximumsnelheid is. In de meeste gevallen gaat het dan om een file.

Tijdelijke verkeersborden

Verkeersborden kunnen ook tijdelijk gebruikt worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er wegwerkzaamheden plaatsvinden. Er kan dan een bord geplaatst zijn met een andere maximumsnelheid dan oorspronkelijk voor de rijbaan bedoeld is. Een tijdelijk verkeersbord staat in rangorde altijd boven het standaardverkeersbord. Tijdelijke borden kunnen ook geel en vierkant zijn met daarin een zwarte tekst en/of symbolen. Er wordt dan bijvoorbeeld aangegeven dat een bepaalde straat is afgesloten, maar de betreffende winkels nog wel bereikbaar zijn.

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op