Wat is chiptunen

Wat is chiptunen

Hoe moderner de auto is, des te meer elektronische apparaten en bedrijfssystemen er in de auto te vinden zijn. En het belangrijkste van al deze apparaten is uiteindelijk de boordcomputer waar elke nieuwe auto vandaag de dag mee uitgerust is. En naarmate de ontwikkelingen op technisch vlak voortschrijden, neemt ook de kans toe dat er iets niet helemaal optimaal afgesteld is. De formule bestaat immers uit steeds meer verschillende deelsommen en -sommetjes die op zich vrij onschuldig lijken, maar wel weer een indirecte invloed kunnen hebben op de uitkomst van de gehele som en op de andere deelsommen. Daarom is het belangrijk dat alles correct af- en ingesteld is, zodat uw auto optimaal kan presteren en u een fijne rijervaring hebt.

Chiptunen van de auto

Chiptunen van de auto

Als u een nieuwe auto koopt, is deze in de meeste gevallen volgens een door de fabrikant vastgelegd stel standaardwaarden ingesteld. Deze vaste instellingen houden echter niet of nauwelijks rekening met de bijzonderheden van uw specifieke auto. Dit zijn instellingen die over het algemeen bekeken voor het merendeel van de automodellen als geheel de goede keuze zijn, maar niet per se voor uw auto als afzonderlijk voertuig met zijn eigen kenmerken en specifieke extra’s en aanpassingen. De fabrikant houdt bij de instelling van de waarden een behoorlijke veiligheidsmarge aan om er zeker van te kunnen zijn dat de auto ook bij nadelige omstandigheden en bij het gebruik van slechtere verbruiksgoederen nog in staat zal zijn om degelijk te werken.

Chiptunen is in principe niets anders dan klassieke auto-tuning, maar dan in de vorm van tuning van de instellingen van de computer. Waar u bij het normale tunen bepaalde onderdelen van uw auto door andere onderdelen vervangt die tot doel hebben om de prestaties van uw auto te bevorderen, daar vervangt u de door de fabrikant bij de productie van uw auto ingestelde waarden door specifiek op de bijzonderheden van uw auto toegesneden waarden. Om uiteindelijk hetzelfde te bereiken: een verbetering van de prestaties van uw auto. Het gaat er hierbij in principe niet op de eerste plaats om de snelheid van de auto te verhogen, maar daarentegen is het de bedoeling om de efficientie te bevorderen en uit de auto te halen wat er in zit.

Een tip van AUTODOC: als u uw voertuig hebt laten chiptunen, houd dan het zelfde rijgedrag en dezelfde snelheid aan als voor de beurt. Op die manier bespaart u dankzij de efficientere afstellingen brandstof en zodoende geld.

Is chiptunen slecht voor de motor?

Chiptunen niet slecht de motor

In principe is chiptunen niet slecht voor de motor. Integendeel, als het proces op de juiste manier wordt uitgevoerd en als er voor de juiste afstellingen wordtgekozen, zouden de wijzigingen juist een positieve uitwerking op de motor moeten hebben. Zo kunt u er door middel van chiptuning voor zorgen dat uw auto zuiniger wordt. Ook kan bijvoorbeeld het brandstof-luchtmengsel met behulp van chiptunen beter worden afgesteld waardoor eventuele problemen die hierdoor kunnen ontstaan in de kiem gesmoord kunnen worden. Als het brandstof-luchtmengsel gedurende een te lange tijd niet goed afgesteld is, kan dat tot oververhitting en versnelde slijtage van de onderdelen van de ontsteking kunnen leiden.

Wel of niet chiptunen

Uiteraard kent ook het chiptunen nadelen, althans in bepaalde gevallen. De vraag of u dus wel of niet wilt kiezen voor chiptunen en of het niet juist tot problemen kan leiden, hangt uiteindelijk af van de specifieke wijzigingen die u wilt laten uitvoeren. In bepaalde gevallen zult u te maken krijgen met nadelen van het chiptunen. Aan de ene kant kan dat gebeuren door verkeerd gekozen afstellingen of een overschrijding van de veiligheidsmarge. In dergelijke gevallen is het zo dat de prestaties dermate hoog worden opgevoerd dat het tot situaties kan komen waarin de auto eigenlijk boven zijn kunnen moet presteren. Dat gaat ten koste van bepaalde onderdelen die in zulke situaties sneller versleten raken of met oververhitting te maken krijgen.

Aan de andere kant is het aannemelijk dat bepaalde onderdelen intensiever zullen worden gebruikt na het laten uitvoeren van een chiptuning. Dit heeft te maken met het feit dat de motor dan over meer vermogen zal beschikken en de onderdelen van de aandrijflijn bijvoorbeeld met meer kracht en hand in hand daarmee meer belasting te maken zullen krijgen. Ten gevolge daarvan zullen die onderdelen uiteraard sneller versleten raken en dus ook eerder moeten vervangen.

Ook hangt het vanzelfsprekend mede af van uw rijgedrag. Als u na het laten uitvoeren van chiptuning besluit om veel sneller te gaan rijden en het vrijgekomen vermogen ten volste te benutten, dan zult u uiteraard ook meer brandstof verbruiken en dus uiteindelijk minder zuinig rijden dan daarvoor. Als u echter op dezelfde manier zult blijven rijden als voor de beurt, dan zult u beloond worden met een besparing aan brandstof en dus aan geld.

Hoe lang duurt chiptunen?

Hoe lang een beurt met chiptuning duurt, is niet met één algemeen geldig antwoord te beantwoorden. De duur van het proces hangt onder meer af van het merk, het bouwjaar van de auto, maar ook individuele kenmerken. Bij sommige auto’s kan de klus al binnen een tijdsbestek van 1 tot 2 uur geklaard zijn, bij anderen duurt het een paar uur langer en weer andere auto’s vergen meer tijd voor het chiptunen. Als u hierover meer te weten wilt komen, kunt u het beste een garage of servicestation raadplegen en daar om specifiekere inlichtingen vragen. Tijdens dat gesprek kunt u dan ook vragen wat hun ervaring met chiptuning is en of het voor uw auto uitkan. Uiteraard dient uw auto in de eerste plaats over een boordcomputer te beschikken en dus modern genoeg te zijn.