Roetfilter reinigen: Wat zijn de mogelijkheden?

Roetfilter reinigen: Wat zijn de mogelijkheden?

Een verstopt roetfilter is niet meteen een defect roetfilter. In dit geval is wel een onmiddellijke inspectie aan de orde om te bepalen of het kan worden gereinigd dan wel moet worden vervangen.

Waarom een roetfilter (DPF)?

Waarom een roetfilter DPF

DPFs worden gemonteerd in dieselmotoren om het aantal roetdeeltjes terug te dringen, die verbranding van diesel produceert. We kennen allemaal de zwarte rook die uit de uitlaat van dieselauto’s en vrachtwagens komt. De hierdoor veroorzaakte luchtvervuiling kan tot diep in de longen doordringen en wordt als een belangrijke factor bij de stijging van het aantal hart- en longziekten gezien.

Net als de katalysator heeft het roetfilter een honingraatstructuur, vervaardigd van siliciumcarbide. Deze structuur zit gevat in een huls van roestvrij staal die je onder de auto kunt zien zitten. Sommige DPFs maken gebruik van een additief voor de verbranding van roetdeeltjes. Andere zijn dichtbij de motor geplaatst, alwaar de uitlaatgassen warm genoeg zijn om roet te verbranden. De honingraatstructuur is ontworpen om de deeltjes op te vangen die niet zijn verbrand of opgelost door een additief.

Onderhoud & reiniging van het DPF

Onderhoud reiniging van het DPF.

Wanneer het filter vol is en geen roetdeeltjes meer kan opvangen, moet hij een regeneratieproces ondergaan, waarbij de roet tot fijn poeder wordt omgevormd. Een vol filter is te merken aan de prestatie van de auto: slechter optrekken, tragere reactie en hoger brandstofverbruik.

Regeneratie van de roetfilter – actief en passief

Rijden aan een snelheid van 100km/u gedurende 20 minuten lang met hoge toerentallen is vaak voldoende om de regeneratie in gang te zetten wanneer het DPF niet al te erg geblokkeerd is. Dit staat bekend als passieve regeneratie. In geval van actieve regeneratie wordt extra brandstof of additief (urea) in het DPF geïnjecteerd, die door de hitte van de uitstoot ontbrandt. De hoge hitte van de resulterende explosie verbrandt het roet tot poeder, dat uit het DPF wordt geblazen. Het injecteren van additieven in het roetfilter is een karwei dat u makkelijk zelf kunt doen. Reiniging met additieven en een hogedrukreiniger wordt in veel doe-het-zelfblogs als effectief aangeprezen. Denk er echter wel aan dat deze methoden slechts tijdelijke oplossingen zijn. Mogelijkerwijs is de blokkade van dusdanige ernst dat de auto professionele service moet ondergaan.

 Er zijn verschillende reinigingsmethoden beschikbaar. : 
  • i Hydrodynamisch. Deze methode heeft het voordeel dat het veilig is voor de katalysator-coating. Met deze reiniging worden de filterkanalen effectief van alle mogelijke deeltjes ontdaan: roet, as, koolstofafzettingen, ceriumoxide.
  • i Hittebehandeling. Deze behandeling behelst het plaatsen van het keramische element van de filterkern in de oven voor 12 uur. Deze methode verwijdert gegarandeerd alle roet. Een aantal nadelen zijn er echter wel. Mogelijkerwijs verdwijnen niet alle verblijvende asdeeltjes. Tevens kan het keramische onderdeel, dat gevoelig is voor snelle temperatuurwisselingen, beschadigd raken.
  • i Chemische behandelingen. De behandeling bestaat uit het inbrengen van speciale chemicaliën in het filter om het roet op te lossen. De koolstofafzettingen worden met het ene preparaat behandeld en dan met een ander chemisch product eruit gespoeld. Vervolgens verbindt een monteur de auto met een service-computer en begint de procedure van filterregeneratie.
  • i Behandeling in de service-mode. Met behulp van een diagnostische computer wordt een modus gelanceerd waarbij de motor met hoge toerentallen draait. Een veel vetter brandstofmengsel bewerkstelligt een verhoging van de temperatuur van de uitlaatgassen tot wel 600 graden. Onder zulke omstandigheden is het mogelijk, roet te verpulveren.

Conclusie

Zelf het roetfilter reinigen is een adequate tijdelijke maatregel. De professionele reiniging is echter een meer betrouwbare oplossing. U kunt desnoods uw roetfilter zelf uitbouwen en hem bij een autowerkplaats voor reiniging afgeven. Vaak heeft u uw DPF binnen afzienbare tijd terug, compleet met instructies en een rapportage, die een volledige reiniging documenteert.