Het nut van de intercooler

Het nut van de intercooler

Een intercooler is een essentieel onderdeel van elk geforceerd inductiesysteem in een auto. In andere woorden: hij komt van pas in motoren van auto’s voorzien van een turbo of supercharger (compressor). Deze systemen voorzien de motor van meer lucht voor een betere verbranding en vormen het kern-element van motortuning. Een upgrade met een turbo maakt de intercooler onmisbaar.

De intercooler: werking

Een intercooler werkt volgens het principe van warmtewisseling. Een turbolader of supercharger drukt de lucht samen, waarvan de temperatuur stijgt. Deze samengedrukte lucht komt vervolgens terecht in de intercooler waar thermisch geleidende toegangsbuizen de hitte absorberen en de lucht koelen. De koeling verkleint het volume van de gecomprimeerde lucht en dit stelt de intercooler in staat, meer zuurstofrijke lucht aan de motor te leveren. Zo kan de motor nog effectiever brandstof verbranden, hetgeen tegelijkertijd de prestatie van de motor verhoogt.

Zijn er verschillende soorten intercoolers?

Er bestaan verschillen uit hoofde van de montagepositie en de constructie van de kern. De belangrijkste verschillen , namelijk het type koeling, nemen we hier nader onder de loep:

  • i De air-to-air intercooler is het meest gebruikelijke type intercooler. Deze werkt op basis van het voeren van de luchtstroom door zijn kern voor de verlaging van de luchttemperatuur. Dit type intercooler is in hoge mate afhankelijk van de snelheid van het voertuig. Oververhitting kan een probleem vormen wanneer er onvoldoende luchtstroom is (langdurig stationair draaien), Dit type is de meest betaalbare en onderhoudsarme intercooler.
  • i De liquid-to-air intercooler maakt gebruik van koelvloeistof van de motor om de hitte van de gecomprimeerde inlaatlucht om te zetten. De lucht en koelvloeistof circuleren in afzonderlijke leidingen en maken geen direct contact. Liquid-to-air-intercoolers zijn niet alleen complexer, doch tevens extreem efficiënt in vergelijking met air-to-air intercoolers. Liquid-to-air-units zijn vaak te vinden op toepassingen met een hoge output, die uiteraard meer hitte produceren.

Intercooler kapot: kun je dan nog rijden?

intercooler kapot kun je dan nog rijden

Zoals elk onderdeel kunnen intercoolers ook stukgaan. Of ze nu beschadigd geraakt zijn door objecten (stenen, etc.) die van buitenaf in botsing kwamen met het onderdeel, of dat ze verstopt geraakt zijn door olie of vuil: in geval van schade vertoont de intercooler een slechtere koelwerking. Typische tekenen van een kapotte intercooler zijn:

  • ! Teruggang van het motorvermogen
  • ! Hoger brandstofverbruik
  • ! Lucht die in de verbrandingskamer terechtkomt, is te heet
  • ! Zwarte rook die uit de uitlaat komt

In technisch opzicht kan een auto nog steeds rijden met een kapotte intercooler. Het is uiteraard niet aan te raden. In het beste geval verliest de motor de voordelen van turbolading. De output wordt als gevolg veel lager. Dit kan gebeuren wanneer de intercooler de geladen lucht niet naar behoren kan koelen. Wanneer de intercooler verstopt raakt en de samengeperste lucht bereikt de verbrandingsruimte van de motor niet, kan er geen verbranding plaatsvinden. Ook in geval van een lekkende intercooler vindt er al naargelang de grootte van het lek weinig of geen turbolading plaats.

Het rijden met een kapotte intercooler kan leiden tot meer motorschade. Voortijdige ontploffingen in de verbrandingskamer betekenen niets goeds. Een grotere hoeveelheid brandstof komt in het uitlaatsysteem terecht alwaar deze verbrandt (vandaar de zwarte rook). Dit is funest voor de katalysator. De onvermijdelijke stijging van temperatuur kan een kritisch defect tot gevolg hebben.

Een intercooler repareren?

een intercooler repareren

De gemakkelijkste reparaties zijn gerelateerd aan lekkage. In dat geval bieden epoxyhars of lasstukken uitkomst. Let wel: dit zijn geen permanente oplossingen. Bovendien is het ook raadzaam om voorafgaand aan reparatie de intercooler te reinigen door olie, koolstof en roetafzetting met water eruit te spoelen. Het oplappen van de intercooler werkt voor even, maar uiteindelijk zal hij toch weer stukgaan en een veel serieuzer probleem veroorzaken. Daarom is het beter om de kern of de hele unit te vervangen.

Tot slot

Intercoolers vormen geen integraal onderdeel van het koelsysteem van de motor zoals radiateurs. Dit betekent dat het rijden met een kapotte unit minder riskant is dan het rijden met een defecte radiateur, hetgeen je motor binnen enkele minuten compleet zou opbranden. Omdat de intercooler echter de samengeperste inlaatlucht koelt die uit de turbolader of supercharger komt, speelt hij wel een essentiële rol. Zonder de intercooler zou de inlaatlucht niet voldoende zuurstofrijk zijn, hetgeen zich vertaalt naar een slechte efficiëntie omdat deze lucht niet zov

Reageren