Waarom ontstekingsfouten gevaarlijk zijn voor de motor en hoe u ze kunt voorkomen

Waarom ontstekingsfouten gevaarlijk zijn voor de motor en hoe u ze kunt voorkomen

Het overslaan van de motor is een defect waarbij één of meerdere cilinders niet werken. Dit leidt tot buitensporige slijtage en oververhitting van de motor, wat op zijn beurt weer schuring van de oppervlakken van de zuigers en cilinders tot gevolg heeft. In het verloop van dit artikel zullen we uitleg geven over hoe u een dergelijk defect kunt herkennen en verhelpen.

Vijf tekenen voor een defect

 • De motor rukt als de auto stationair draait. Soms zijn de trillingen dusdanig sterk dat ze in het stuur, de versnellingspook en de carrosserie voelbaar zijn. Bovendien is het toerental van de motor in zijn vrij wispelturig.
 • Afname van het motorvermogen. Mankementen in de werking van de motor worden voornamelijk merkbaar bij het indrukken van het gaspedaal, maar ook door schokken tijdens het optrekken. Het waarschuwingslampje ‘Check Engine’ kan in dergelijke gevallen beginnen te schijnen.

Afname van het motorvermogen

 • Koolstofafzettingen op de bougies en barsten in de hoogspanningsdraden. Dergelijke tekenen zijn doorgaans makkelijk waar te nemen bij het inspecteren van onderdelen.

Koolstofafzettingen op de bougies en barsten in de hoogspanningsdraden

 • Ongebruikelijke geluiden terwijl de motor draait. Zo kan het gestadige gebrom van de motor nu door tussenpozen ontsierd worden.
 • Toename van het brandstofverbruik. Dit is meestal het gevolg van storingen in de brandstofvermengings- en ontstekingsprocessen.

Toename van het brandstofverbruik

Drie oorzaken voor ontstekingsfouten

 1. Storingen in het ontstekingssysteem. Defecte bougies, gebroken bobines en hoogspanningsdraden of de onjuiste instellingen kunnen er schuldig aan zijn dat de ontsteking te vroeg of te laat plaatsvindt, waardoor op zijn beurt het verbrandingsproces van het brandstof-luchtmengsel ontregeld raakt en bijgevolg de motor niet meer degelijk werkt.
 2. Ontwrichting van de brandstoftoevoer- en vermengingsprocessen. Vervuiling van de brandstofverstuivers en mankementen aan de brandstofafsluiter, verstopping van het luchtfilter, lekkage in het inlaat- of brandstofsysteem of in de vacuümbekrachtiger kunnen tot verstoringen in de verhouding tussen brandstof en lucht leiden, wat een uitwerking heeft op de efficiëntie van de verbranding. Defecten aan de luchtmassameter, gasklepstandsensor of stationair-regelaar kennen vergelijkbare gevolgen.
 3. Lekkage in de verbrandingskamer. Dit wordt vaak veroorzaakt door verbranding van de kleppen, zuigers, cilinderkoppakking en schuring van het oppervlak van cilinders. Maar het kan ook te wijten zijn aan een onjuiste klepafstelling, defecte (hydraulische) klepstoters of een onnauwkeurige kleppentiming.

 Zes tips van AUTODOC 

 1. Vervang verbruiksgoederen bijtijds. Luchtfilters, om een voorbeeld te noemen, dienen om de 10.000 tot 15.000 km te worden vervangen. Al naargelang het ontwerp kunnen bougies 30.000 tot 100.000 km en brandstofverstuivers 100.000 tot 120.000 km meegaan.
 2. Maak de brandstofinjectoren regelmatig schoon, ongeveer één keer per jaar. Dit kunt u doen door een speciaal middel toe te voegen aan de brandstof. Mocht er sprake zijn van al te ernstige vervuiling, is het raadzaam om bij een garage langs te gaan.
 3. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige motorolie. De overblijfselen van motorslijtage kunnen ervoor zorgen dat de motor oververhit, de zuigerveer geblokkeerd en/of onderdelen vernield raken. Het is raadzaam om de smerende materialen en het oliefilter om de 10.000 tot 15.000 km te verwisselen.
 4. Gebruik kwalitatief hoogwaardige brandstof. Zo verhindert u de afzetting van koolstof op de oppervlakken van motoronderdelen.
 5. Laat de motor zo nu en dan bij het hoogste toerental draaien. Hierdoor zal de temperatuur in de verbrandingskamers kortstondig tot 500°С oplopen en de uiteinden van de bougies van afzettingen ontdoen.
 6. Draai alle schroefdraadverbindingen overeenkomstig het in de technische documentatie van de auto vermelde draaimoment aan bij het verrichten van motoronderhoud. Zo zorgt u ervoor dat alle verbindingen afgedicht blijven tegen lekkage en de integriteit van de afdichtingsonderdelen behouden blijft.

Conclusie

Ontstekingsfouten in de motor hebben niet alleen een uitwerking op de prestaties, maar vormen ook een teken voor ernstige defecten. Om die reden is het van groot belang om de motor onmiddellijk grondig te laten inspecteren, zodra zich één van de tekenen voordoet, zodat het mankement zo gauw mogelijk kan worden verholpen. Tijdig uitgevoerd onderhoud zorgt voor een lange en probleemloze werking van de motor.