Waarom u de injectoren moet reinigen

Waarom u de injectoren moet reinigen

Injectoren zijn van die onderdelen waarvan u zich meestal niet per se bewust bent dat ze bestaan. Ze doen hun werk en zolang ze dat doen, vallen ze niet op. En ook als ze last hebben van een storing, is het niet altijd meteen duidelijk dat het aan deze onderdelen ligt. Niettemin zijn ze van uitermate groot belang voor een goede werking van de motoren is het dus belangrijk om er op tijd achter te komen als er iets mis is met deze onderdelen. In dit artikel bespreken we welke tekenen erop kunnen wijzen dat er sprake is van een defect en wat u kunt doen als er daadwerkelijk iets mis is.

Wat zijn injectoren en verstuivers?

Wat zijn injectoren en verstuivers

De injectoren en verstuivers zijn heel erg belangrijke onderdelen van het brandstofsysteem. Ze zijn namelijk de laatste onderdelen waar de brandstof doorheen komt voordat deze met lucht vermengd wordt en ontbrandt. Ze zorgen ervoor dat de brandstof in de juiste hoeveelheid en op het juiste tijdstip de verbrandingskamers van de cilinders in gespoten of verstoven worden. Het is immers van groot belang dat de brandstof in de juiste dosis ingespoten wordt, zodat deze zich goed vermengd met de lucht en er een goed vermengd en afgewogen brandstof-luchtmengsel ontstaat. Vandaag de dag spreekt men bij benzineauto’s vaak van injectoren en bij diesels heeft men het vaak over verstuivers.

Hoe raken de injectoren en verstuivers vervuild?

Aangezien er uitsluitend brandstof door de injectoren heen gevoerd wordt, is de waarschijnlijkste oorzaak voor vervuiling van deze onderdelen in de gebruikte brandstof te vinden. Deze wordt weliswaar door een brandstoffilter gepompt dat de opdracht heeft om verontreinigingen uit de brandstof op te vissen, maar helaas vinden er altijd miniscule deeltjes hun weg door het filter heen. Ook blijft er altijd een kleine hoeveelheid van de benzine achter die er dan kan neerslaan.

Naarmate de meeste onderdelen steeds doorwrochter en uitgekiender worden, neemt ook de kans op problemen toe. De boringen waar de brandstof doorheen de cilinder in gespoten wordt, worden steeds kleiner en fijner, waardoor ze echter ook makkelijker verstopt raken.
Ook kunnen er problemen ontstaan als u slechts heel sporadisch gebruikmaakt van uw auto. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij oldtimers of campers of andere voertuigen die u slechts gedurende het passende seizoen uit de garage haalt. Door de lange stilstand en de inwerking van kou of juist hitte kan de samenstelling van de brandstof lichtelijk veranderd zijn waardoor deze dikker wordt en voor problemen zorgt.

Tekenen voor vervuilde injectoren en verstuivers

Tekenen voor vervuilde injectoren en verstuivers

Als er sprake is van problemen met de injectoren of verstuivers, heeft dat vaak tot gevolg dat het brandstof-luchtmengsel niet de juiste verhouding kent. Dit kan tot problemen bij de verbranding ervan leiden.

 Vaak kunt u dan één of meerdere van de onderstaande mankementen waarnemen: 
  • ! Een verminderd motorvermogen.
  • ! Startproblemen.
  • ! Zwarte rook uit de uitlaatpijp.
  • ! Een bovenmatig brandstofverbruik.
  • ! Onrustig stationair-draaien.

Injector-reiniger – diesel

Injector-reiniger – diesel

Al naargelang de manier waarop u de injectoren wilt reinigen, is het belangrijk om op het verschil tussen benzine- en dieselmotoren te letten. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van een reinigingsmiddel voor het brandstofsysteem, betekent dit dat u het middel rechtstreeks bij de brandstof moet gieten en dat het middel dus absoluut compatibel moet zijn met het soort brandstof dat in uw auto gebruikt wordt. Let er dus bij een dieselmotor op dat u een injector-reiniger voor dieselauto’s koopt. Dat hoeft u slechts in de brandstoftank te gieten en het zal zich dan vanzelf met de brandstof vermengen. Net als de brandstof zal het middel dan door het brandstofsysteem stromen en onderweg de onderdelen ervan reinigen. Zodoende zal het ook de injectoren die de brandstof naar de verbrandingskamer verstuiven schoonmaken.

Benzine-injectoren reinigen en testen

Als ze vervuild of verstopt zijn, moet u de benzine-injectoren reinigen. Dit kunt u op een aantal manieren doen. U kunt om de injectoren te reinigen een additief nemen. Een dergelijke auto-injector-reiniger zal op dezelfde manier het brandstofsysteem en de injectoren reinigen als hierboven beschreven is voor dieselmotoren. Dit is de eenvoudigste manier om zelf injectoren te reinigen.

De injectoren ultrasoon reinigen

Verder kunt u de injectoren ultrasoon reinigen. Dit gebeurt in een zogenaamde ultrasoonreiniger met daarin een speciale vloeistof. Door de ultrasone trillingen die het apparaat door de vloeistof heen laten golven, worden verontreinigingen en afzettingen losgeschud. Ultrasone reiniging is mogelijk voor zowel diesel- als benzinemotoren. Hiervoor moeten nochtans de injectoren gedemonteerd wordt wat uiteindelijk meer tijd en moeite vergt.

Benzine-injectoren reinigen en testen

Om na te gaan of het reinigingsmiddel ook echt zijn werking gedaan heeft en de injectoren ook daadwerkelijk schoon geworden zijn, kan het vaak geen kwaad om ze te laten testen. Hiervoor bestaan speciale apparaten die de meeste mensen echter niet thuis in de garage hebben staan. Dit kunt u dus het beste bij een werkplaats laten verrichten.

Beste injector-reiniger

Welke reiniger voor de injectoren uiteindelijk de beste is, wil iedereen met vieze injectoren uiteraard graag weten. Helaas is dat niet zo makkelijk te stellen, aangezien alle motoren anders zijn en andere pijnpunten kennen. Het belangrijkste is dat u er goed op let dat u een reiniger kiest die geschikt is voor uw brandstof.