Versleten bougies: let op de tekenen

Versleten bougies: let op de tekenen

Zo klein als hij is, een bougie kan in geval van defect grote problemen veroorzaken: hoog brandstofverbruik, ontstekingsfouten, moeilijk starten en klopgeluiden in de motor, etc. Wat zijn de symptomen van slechte bougies? Hoe vaak moeten we ze vervangen? Het herkennen van de tekenen van versleten bougies beloont je met een aanzienlijk betere brandstofefficiëntie en soepel rijden.

In de bougie zit een elektrode die tegen hitte geïsoleerd is door zijn witte porseleinen huls. Hij ontvangt elektriciteit voor de vorming van een vonk via de centrale elektrode die met de bobine van je wagen is verbonden. Het onderste deel van de bougie heeft een schroefdraad waarmee het in de cilinderkop van je motor zit geschroefd. Het onderste uiteinde steekt verder in de verbrandingskamer waar de verbranding van het lucht-brandstofmengsel plaatsvindt.

Warmtegraad uitgelegd

Een andere belangrijke rol van de bougie – behalve het ontsteken van het lucht/brandstofmengsel – is de hitteafvoer van de verbrandingskamer naar het koelsysteem. Dit vermogen om hitte af te voeren wordt gedefinieerd door de warmtegraad van de bougie. De warmtegraad moet overeenkomen met jouw toepassing, anders kunnen zich ontstekingsfouten voordoen. Je hoort wel eens naar bougies verwijzen met koud of heet. Het wisselen naar een hetere of koudere bougie moet met de nodige omzichtigheid gebeuren.

Waar verslijten bougies van?

Elke keer dat een bougie een spanningsboog creëert, maakt dit de elektroden kleiner. Mettertijd wordt de afstand tussen de elektroden groter. Daardoor is meer elektriciteit nodig om het lucht-brandstofmengsel te ontsteken. De ontsteking wordt steeds slechter en uiteindelijk instabiel. Op den duur wordt de elektrodenafstand zo groot dat de bougie deze helemaal niet meer kan overbruggen.

 Andere oorzaken van bougieslijtage zijn: 
 • ! oververhitting als gevolg van vroegtijdige ontsteking
 • ! vervuilde olie
 • ! ophoping van koolstofafzetting

Bougies zijn dan ook slijtageonderdelen. Het blijven rijden met versleten bougies verkort het leven van de bobine.

Wat zijn de symptomen van versleten bougies?

Een versleten bougie beïnvloedt de motorprestatie. Hun vervanging op de aanbevolen intervallen die in de gebruikershandleiding van de auto staan, zullen deze problemen zo goed als verhelpen, doch een vervuilde of defecte bougie kan problemen veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van versleten bougies?
 De symptomen zijn o.a.: 
 • i Onregelmatig stationair draaien: ongebruikelijke vibraties en geluiden zoals geratel of geklop komen uit de motor bij het stationair draaien
 • i Langzaam optrekken: Een ander teken van ontstekingsfouten als gevolg van versleten bougies is langzaam optrekken. Een vervuilde of defecte bougie vonkt niet effectief, als gevolg waarvan je wagen traag reageert. De motor slaat af en stottert bij het starten.
 • i Hoog brandstofverbruik: versleten bougies werken inefficiënte motorwerking in de hand, wat uiteindelijk tot een toename van brandstofverbruik en uitstoot leidt.
 • i Moeilijk starten: komt de motor niet op gang? Het ligt niet altijd aan de acculading. Opdat je motor kan starten moeten bougies voldoende vonken. Bij moeilijkheden met starten kunnen versleten bougies de schuldigen zijn.

Zie je een van deze tekenen, vraag een vakman de bougies te checken om te kijken of ze moeten worden vervangen. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren om verdere schade aan je auto te voorkomen.

Hoe vaak moet ik bougies vervangen?

Hoe lang je bougies meegaan voordat ze aan vervanging toe zijn, hangt af van het type, aangezien verschillende typen bougies aan een verschillende snelheid verslijten. De gebruikershandleiding van je auto vermeldt de aanbevolen vervangingsinterval die over het algemeen bij de 50.000 km ligt.

 Andere factoren hebben ook invloed op de vervangingsfrequentie: 
 • i Rijgewoonten: de manier waarop je rijdt heeft ook invloed op hoe vaak je de bougies moet vervangen. Agressief rijden met hoge toerentallen laat ze sneller verslijten.
 • i Toestand van de motor: de algemene toestand van je motor kan het slijtagetempo van de bougies beïnvloeden. Wanneer je je motor in goede staat houdt, gaan ze langer mee.

Met het oog op bovenstaande factoren is het belangrijk dat je je bougies vaker dan elke 50.000 km checkt.

Kan ik mijn eigen bougies vervangen?

Kan ik mijn eigen bougies vervangen?

Wanneer je een technische aanleg hebt, kun je zeker je eigen bougies vervangen. Je dient zeker een ratelsleutel, bougiedop, combinatietang en een voelermaat bij de hand te hebben. Zie erop toe dat

 • i je het juiste type bougie kiest.
 • i er geen vuil in het bougiegat terechtkomt
 • i je de bougie niet scheef erin draait
 • i je altijd een momentsleutel gebruikt.

Het maken van slechts een kleine fout tijdens het vervangen van je bougies kan leiden tot ernstige motorschade. Daarom is het altijd raadzaam om een vakman de bougies te laten vervangen in plaats van het zelf te doen.

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op