Wat is de beste manier om de motor te spoelen

Wat is de beste manier om de motor te spoelen

Motorolie is van vitaal belang voor de werking van de motor. Niet alleen smeert het gladde goedje immers de verschillende onderdelen van de motor zodat ze soepel met elkaar kunnen samenwerken en daarbij niet kapotgaan. Tegelijkertijd vervult de motorolie ook nog eens een belangrijke rol als koelmiddel. Daarom dient u ervoor te zorgen dat het oliesysteem schoon blijft zodat de motorolie kan doen wat het moet doen.

Motorolie – smering en koeling van de motor

De eerste functie van motorolie is de meeste mensen wel bekend: motorolie wordt tussen twee corresponderende metalen vlakken aangebracht om te voorkomen dat er door de wrijving tussen de beide onderdelen slijtage, maar ook oververhitting kunnen ontstaan. De tussen de beide onderdelen aangebrachte oliefilm voorkomt dat ze (te veel) met elkaar in aanraking komen. Indien dat toch gebeurt, zullen de metalen onderdelen namelijk warm worden en daarbij uitzetten, waardoor ze minder goed kunnen gaan werken en in het meest nadelige geval zelfs kunnen vastlopen. Verder speelt de motorolie in luchtgekoelde motoren nog een verdere belangrijke rol bij de koeling van de motor. Doordat de motorolie constant rondstroomt in het circuit en het de warmte vanuit de door hun werking warm wordende onderdelen opneemt en dus afvoert, zorgt de motorolie voor extra koeling van de motor.

Verontreiniging van het smeersysteem

Verontreiniging van het smeersysteem

In de meeste motoren is er dus volop motorolie aanwezig. Dit smerende en koelende middel bevindt zich weliswaar binnen een gesloten circuit alwaar het constant rondstroomt, maar is niettemin onderhevig aan vervuiling en verandering van de samenstelling. Door de vele schommelingen van de temperatuur waar de olie aan blootgesteld is, kunnen de additieven bovendien aan werking inboeten. Met verloop van tijd raakt het smeersysteem onvermijdelijk vervuild met oliekorst of olieklont, kunnen de oliekanalen en -leidingen last krijgen van verstoppingen en kunnen de verschillende onderdelen beginnen te klemmen.

Hierdoor kunnen er tal van problemen met de werking van de motor ontstaan. Zo kan het vermogen van de motor achteruitgaan, maar ook de compressie verlaagd worden en kunnen er zwarte rookwolken uit de uitlaatpijp tevoorschijnkomen. Dan is het de hoogste tijd voor een interne motorreiniging.

Motorreiniging van uw auto – de motor spoelen

Motorreiniging van uw auto – de motor spoelen

In lichte tegenstelling tot wat het begrip ‘motorspoeling’ doet vermoeden, wordt de motor – of beter gezegd: het motoroliesysteem (het circuit waarbinnen de motorolie stroomt) – niet in de ware zin van het woord uit- of doorgespoeld. Het is niet zo dat u er aan de ene kant een waterslang op aansluit en er dan water doorheen laat spoelen. U laat de motorolie er überhaupt niet eens uit afvloeien voordat u aan de slag gaat. Daarom is het begrip ‘motorreiniging’ meer op zijn plek, alhoewel dat ook niet de vinger op de zere plek legt: het gaat immers niet om de motor in zijn geheel – uiteindelijk worden bij deze klus alleen die onderdelen en samenstellen schoongemaakt die in verbinding staan met de motorolie. Daartoe tellen onder meer de brandstofleidingen, -tank en -pomp, –injectoren en de carburateur, maar ook zuigers en ringen, cilinderkoppen, kleppen en bijbehorende onderdelen en nog veel meer.

Motorreiniging benzine vs. motorreiniging diesel

Eigenlijk zijn er niet echt verschillen op te noemen tussen het spoelen van een benzine- en een dieselmotor. Het voornaamste onderscheid tussen beide motoren is dat de interval tussen twee oliebeurten langer kan zijn in het geval van de dieselmotor. Daardoor is de kans op de vorming van afzettingen en oliekorst bij voertuigen op diesel gemiddeld uiteraard groter dan bij benzinevoertuigen. Waar de twee soorten motoren natuurlijk wel weer van elkaar verschillen, zijn de onderdelen die bij een spoeling van de motor meegenomen, aangezien beide motoren uit deels afwijkende onderdelen samengesteld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verstuivers dan wel injectoren.

Hoe het werkt

Hoe het werkt

Wilt u bij uw auto de motor spoelen, dient u allereerst een geschikt middel aan te schaffen. Motorspoeling is een mengsel van verschillende stoffen (foutief additieven genoemd) die een reinigende werking hebben. Dezelfde stoffen kunnen als additieven in verschillende soorten motorolie gebruikt worden waar ze eveneens een reinigende werking hebben. Dit spoelmiddel voor de motor voegt u simpelweg aan de motorolie toe.

Een tip van AUTODOC: spoel uw motor in het ideale geval op het moment dat u sowieso al de motorolie moet verversen. Na het spoelen van de motor is het immers wel zo verstandig om de motorolie met daarin het spoelmiddel en de losgekomen afzettingen en oliekorst af te vloeien en nieuwe motorolie in het systeem te gieten. Zodoende bespaart u op de kosten, want dan hoeft u geen nog goed motorolie weg te kieperen.

Vervolgens laat u de motor een poosje (1015 minuten) in zijn vrij lopen, zodat het middel door het hele systeem heen stroomt en zich goed verdeelt. Daarna is het belangrijk om de motor een poosje uit te zetten zodat de olie af kan koelen – vaak volstaat hiervoor ook een kwartier. Als de olie afgekoeld is, kun de oude olie afvloeien en nieuwe in olie in het systeem gieten.

De motor spoelen – kosten

Meestal is bij het motor-spoelen de prijs voor het middel niet bijster hoog. Dat krijgt u al voor rond de twintig euro. Maar u moet natuurlijk de prijs voor de nieuwe olie niet vergeten. Dat geld had u uiteraard sowieso moeten uitgeven, dus eigenlijk hoort het niet bij de totaalprijs van de motorspoeling.

Nadelen inwendige motorreiniging

Naast de al genoemde voordelen kleven er aan het spoelen van de motor ook enkele kritiekpunten en nadelen die al dan niet terecht zijn. Zo kan het bij een motorspoeling gebeuren dat er olieafzettingen en -korsten verwijderd worden die in principe niet schadelijk waren, maar integendeel juist als extra afdichtende laag gediend hebben bij rubberen afdichtingen e.d. Ook zijn sommige stemmen kritisch op de potentieel rubber-aantastende uitwerking van de spoelmiddelen. In principe weten de fabrikanten echter dat het middel in contact komt met rubber, dus kan men ervan uitgaan dat hiermee rekening gehouden is.