Autoverzekeringen voor risicogroepen

Autoverzekeringen voor risicogroepen

Elke auto moet verplicht verzekerd zijn om toegelaten te worden tot de openbare weg. Dit is om te garanderen dat er sprake is van schadevergoeding in het geval van een ongeluk. Bepaalde groepen van de bevolking zijn gemiddeld vaker bij ongelukken betrokken en vormen zogenaamde risicogroepen. Die groepen betalen een hogere bijdrage aan de verzekering om dit te compenseren. Hoeveel een autoverzekering kost, hangt dus af van wie je bent. De gemiddelde maandelijkse premie ligt bij de € 80,-, maar de bandbreedte loopt uiteen van bijvoorbeeld rond de € 40,- tot ongeveer € 100,-.

Autoverzekeringen voor jongeren

Vooral jongeren ondervinden de gevolgen van dit stelsel, aangezien deze groep gemiddeld de meeste schade berokkent. Als je voor het eerst een autoverzekering afsluit, heb je nog geen schadevrije jaren kunnen opbouwen en ook nog nauwelijks ervaring kunnen opdoen. De eerste vijf jaar dat je over een rijbewijs beschikt of in de meeste gevallen minimaal tot je vijfentwintigste word je tot deze risicogroep gerekend. Als je een autoverzekering wilt als 17- tot 24-jarige, maar dus ook als starter die nog geen vijf jaar lang een rijbewijs heeft, word je zwaarder beoordeeld en betaal je aanzienlijk meer. Zo verlangen verzekeringsmaatschappijen van verzekerden onder de 21 gemiddeld meer dan het dubbele van de doorsneepremie. Volgens Geld.nl kost een autoverzekering voor beginners (18 t/m 24) gemiddeld ongeveer € 1370,- tot € 2000,- per jaar, terwijl je vanaf je 30e jaarlijks minder dan € 800,- afdraagt.

Om die reden sluiten sommige ouders op hun eigen naam een autoverzekering met een lagere premie af voor hun kind. Maar als je een autoverzekering voor je zoon of dochter afsluit, bouwt zij of hij natuurlijk geen schadevrije jaren op. Datzelfde geldt als u langdurig gebruikgemaakt hebt van een auto van uw werkgever en zodoende geen persoonlijke schadevrije jaren opgebouwd hebt.

Ein Tipp von AUTODOC: onderhandel bij het afsluiten van een verzekering met de verzekeraar als u langdurig schadevrij gereden hebt, maar niet persoonlijk verzekerd bent geweest. In dat geval helpt het om een verklaring of andersoortige documentatie voor te leggen om dit aan te tonen.

Een andere mogelijkheid om de premie lichtjes te drukken bestaat erin het eigen risico te verhogen. Dit kan normaal gesproken alleen bij casco-verzekeringen die vrijwel altijd een eigen risico kennen. Als u een autoverzekering met € 0,- eigen risico afgesloten hebt, betaalt u meer aan premie dan wanneer u er eentje met € 100,- hebt. Daar staat dan natuurlijk tegenover dat u in het geval van een ongeluk een hogere eigen bijdrage moet betalen.

Autoverzekeringen voor ouderen

Autoverzekeringen voor ouderen

Bij autoverzekering voor senioren zien we de premies juist weer een omgekeerde beweging maken. Een autoverzekering voor gepensioneerden wordt steeds duurder. Maar voor een autoverzekering voor 65-plussers geldt niet hetzelfde als bij jongeren. Weliswaar ligt de premie van een autoverzekering voor iemand van 70-plus met € 614,- per jaar hoger dan die voor de groep 65 t/m 69 (€ 565,-), maar er is niet in de verste verte sprake van een verdubbeling. Het is nochtans moeilijker om een autoverzekering voor 75-plussers of 80-jarigen te vinden, want verzekeraars mogen klanten op basis van hun leeftijd weigeren en sommigen doen dat ook.

Autoverzekering – meerdere bestuurders

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk dat een persoonlijke autoverzekering kent, geldt een autoverzekering in Nederland voor de auto zelf en dus voor meerdere bestuurders. Wel is het belangrijk dat de verzekeraar ervan op de hoogte is wie er regelmatig gebruikmaken van het voertuig. Daarom dient u het aan de verzekeraar te melden als bijvoorbeeld uw partner of met name een van uw kinderen vaker in uw auto rijdt. De meeste maatschappijen bieden geen specifieke autoverzekering voor 2 personen aan. Om die reden is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verzekeraar op de hoogte is van de regelmatige gebruikers, want anders kan deze besluiten om geen schade-uitkering uit te betalen.

Oldtimerverzekeringen

Oldtimerverzekeringen

Voor oudere voertuigen bestaan er zogenaamde oldtimer-verzekeringen. Er doen echter uiteenlopende definities van wat een oldtimers is de ronde. Al naargelang de verzekeraar kun je daarbij kiezen voor een autoverzekering voor auto’s ouder dan 15 jaar (youngtimers), een autoverzekering voor auto’s ouder dan 20 jaar of eentje voor voertuigen van boven de 25 jaar (officiële oldtimers volgens de Belastingdienst). In principe zijn de voorwaarden voor oldtimers gelijk aan die voor conventionele voertuigen: de WA-verzekering is verplicht en de allriskdekking vrijwillig. Maar aangezien oldtimers vaak slechts ‘s zomers gebruikt worden, bestaat er bij deze groep voertuigen evenwel de mogelijkheid om voor een zogenaamd zomertarief te kiezen. In dat geval mag u uitsluitend gedurende de zomertijd gebruikmaken van uw auto.

Aangezien eigenaren van oldtimers tamelijk voorzichtig omgaan met hun auto en er gemiddeld minder mee rijden, ligt de premie hiervoor doorgaans lager. Maar bij oldtimerverzekeringen kan men meestal geen schadevrije jaren opbouwen. Reguliere voertuigen gaan daarentegen uit van het bonus-malussysteem, waardoor iedereen die een jaar lang geen schade gemeld heeft een korting op de premie kan krijgen. Deze korting voor schadevrij rijden kan mettertijd oplopen tot een waarde van rond de 80%.

Ein Tipp von AUTODOC: Als u een schade door de verzekeraar laat vergoeden, kan het zijn dat u uw korting voor schadevrij rijden verliest en uw autoverzekering weer teruggezet wordt op 0 schadevrije jaren. In dit geval kan uw premie aanmerkelijk stijgen. Daarom loont het soms om kleine schades zelf op te hoesten, aangezien u dan al met al minder geld kwijt bent.

Slotsom

Als u tot een bepaalde risicogroep behoort, moet u doorgaans een hogere premie voor uw autoverzekering afdragen. Er bestaan weliswaar bepaalde mogelijkheden om dit euvel te omzeilen, maar uiteindelijk verschuift u het probleem daarmee slechts. De duurzaamste oplossing bestaat erin simpelweg voorzichtig te rijden en zo min mogelijk tot geen schade te veroorzaken. En bij kleinschalige schade kan het uit om dit uit eigen zak te betalen. Zo kunt u snel een aanzienlijke korting op uw premie verdienen.

 Veelgestelde vragen (FAQ) 

⚠ Waarom is een autoverzekering verplicht?

Tijdens het autorijden kunt u anderen, maar ook uzelf schade en letsel toebrengen. Om er zeker van te zijn dat de benadeelden een vergoeding of schadeloosstelling ontvangen om de opgelopen schade en letsel te kunnen betalen, is het verplicht om hiervoor verzekerd te zijn.

⚠ Waarom is mijn autoverzekering zo duur?

Als u bijvoorbeeld net begint als automobilist bent of juist al een jaartje ouder bent, is het mogelijk dat uw verzekeraar u een hogere premie in rekening brengt. Dit gebeurt op basis van onpersoonlijke kenmerken zoals de leeftijdsgroep waar u toe behoort, waarbij naar de gemiddelde schadekosten van uw categorie gekeken wordt.

⚠ Hoe duur is een autoverzekering?

Hoeveel u uiteindelijk maandelijks precies aan uw premie kwijt bent, is afhankelijk van meerdere factoren. Zowel persoonlijke factoren, zoals het aantal schadevrije jaren, als ook onpersoonlijke factoren, zoals uw leeftijd of de bezitsduur van uw rijbewijs, worden door uw verzekeraar in de berekening meegenomen.

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op