Alles over E10- en E5-benzine

Alles over E10- en E5-benzine

Sinds 2019 moet ieder tankstation met meer dan één benzinesoort verplicht E10-benzine aanbieden. Om die reden vindt u tegenwoordig vaak in plaats van Euro 98 E5 en in plaats van Euro 95 E10 in de vulpistolen. Sinds de invoering van deze soorten brandstof klinken er kritische klanken die beweren dat vooral E10 slechts zou zijn voor auto’s. Wat daaraan waar is en wat niet bespreken we in dit artikel.

Wat zijn E5 en E10?

E10- en E5-benzine zijn twee verschillende soorten benzine waar een bepaald gehalte aan ethanol aan toegevoegd is. De letter ‘E’ aan het begin van de benamingen geeft aan dat het om een brandstof met daarin ethanol gaat en het getal erachter maakt kenbaar wat het maximale percentage ervan in de samenstelling is. E10-benzine bevat dus op zijn hoogst 10% ethanol en E5 maximaal 5%. Volgens de ANWB komt het er in de praktijk op neer dat E5-brandstof vaak zelfs nul procent ethanol bevat. Het gebruik van E5 en voornamelijk E10 wordt door de Europese Unie aangemoedigd, omdat het hierbij om brandstoffen gaat die gedeeltelijk uit hernieuwbare bronnen geproduceerd worden. Ethanol is namelijk een alcohol die uit organische materialen zoals gewassen of restproducten van de levensmiddelenindustrie gestookt kan worden. Doordat die gewassen voor hun groei CO2 uit de lucht opnemen, wordt de C02-uitstoot tijdens het autorijden weer voor een heel klein gedeelte goedgemaakt. Om die reden vindt u tegenwoordig bij vrijwel elke benzinepomp E10-benzine.

Van Euro 95 en 98 naar E10 en E5

Van Euro 95 en 98 naar E10 en E5

E5- en E10-benzine verschillen in bepaalde opzichten van Euro 95 en Euro 98. E10 kent een ethanolgehalte van maximaal 10%, maar tegelijkertijd een octaangetal van 95 net als Euro 95. E5 bevat maximaal 5% ethanol en kent doorgaans net als Euro 98 een octaangetal van 98. Beide soorten E-benzine hebben dus dezelfde klopvastheid en pingelen dus niet meer dan de Euro-soorten. Overigens is het octaangetal niet hetzelfde als het octaangehalte. E-10 kent weliswaar een octaangetal van 95, maar dat wil niet zeggen dat het percentage aan octaan in E-10 95 is. Het octaangetal geeft simpelweg de mengverhouding tussen iso-octaan en n-octaan aan.

Een tip van AUTODOC: let er bij het tanken altijd nauwgelet op welk octaangetal de aangeboden benzine heeft. Dit is voornamelijk belangrijk in het buitenland waar het octaangetal in de benzinesoorten eventueel zou kunnen afwijken van de waarden in je woonland. Als u benzine met een te laag octaangetal tankt, kan de motor gaan pingelen. In de hele EU zijn evenwel sinds 2018 de brandstofstickers voor E10 identiek, waardoor u deze soort makkelijk kunt herkennen.

Wat is het verschil tussen E5 en E10?

Het verschil tussen E5 en E10 is dus dat laatstgenoemde meer ethanol mag bevatten, wat dan ook doorgaans het geval is. Ethanol kent een lagere energiedichtheid dan reguliere benzine zonder percentage aan biobrandstof. Men kan zich dus terecht afvragen of E5 in dat geval niet zuiniger is dan E10. Volgens de ANWB zal het brandstofverbruik van een auto die op E10 rijdt 2,5 tot 5% hoger liggen dan dat van voertuig op reguliere benzine. Dit geldt niet per se voor E5, aangezien deze brandstof weliswaar maximaal 5% aan ethanol mag bevatten, dit echter in de werkelijkheid meestal niet doet. Omdat de prijs van E5 gemiddeld net iets hoger ligt dan die van E10, bent u volgens de berekeningen van TopGear uiteindelijk voor E10 zelfs net iets minder kwijt per 100 km.

Is mijn auto geschikt voor E10?

Is mijn auto geschikt voor E10?

Vele automobilisten vragen zich vandaag de dag terecht af of hun auto bestand is tegen de werking van ethanol. Er bestaan uiteenlopende redenen om bij deze vraag stil te staan. Want het gebruik van E10 in een auto die daar niet op gebouwd is, kan uiteindelijk tot prijzige en soms zelfs gevaarlijke situaties leiden. Van verschillende kanten is de vuistregel te horen dat auto’s die na 2000 gebouwd zijn goed bestand zijn tegen E10. Toch kunnen ook auto’s van latere bouwjaren bij het gebruik van E10-benzine problemen ondervinden. En andersom kunnen ook bepaalde auto’s van vroegere bouwjaren zonder enige vuiltje aan de lucht E10 tanken. Volgens het tijdschrift AMT geldt voor het merendeel van de na 2000 vervaardigde auto’s dat ze zo ontworpen waren dat ze Euro 95 konden verdragen. En aangezien ook die benzinesoort al ethanol bevatte, zouden diezelfde auto’s ook geen moeilijkheden moeten hebben met E10. Evenwel raadt de ANWB aan om in het geval van twijfel voor de zekerheid liever E5 te verkiezen.

Welke auto’s zijn niet geschikt voor E10?

Als u zeker wilt weten of uw auto in principe ontworpen is om het gebruik van E10 aan te kunnen, is het raadzaam om dit te laten controleren op een website. Let wel dat u in dat geval alleen een algemeen advies te zien krijgt en geen definitief uitsluitsel. Het kan namelijk weliswaar het geval zijn dat uw auto E10 aankan, maar onder bepaalde omstandigheden niettemin schade oploopt. Als u bijvoorbeeld maar zelden met uw auto rijdt of uw auto gedurende een langer tijdsbestek niet gebruikt, kunt u soms beter geen E10 gebruiken. Het ethanol is namelijk tamelijk agressief en kan bijvoorbeeld de brandstofleidingen, maar ook rubberen afdichtingen en pakkingen aantasten. Verder kan het roestvorming teweegbrengen

Ein Tipp von AUTODOC: zorg ervoor dat uw auto vrij is van ethanol als u van plan bent om hem langer niet te gebruiken. U kunt dit klaarspelen door bijvoorbeeld de laatste paar tankbeurten voor de onderbreking een andere benzinesoort te gebruiken.

Waar kun je E10 of E5 tanken?

Bij vrijwel elk benzinestation kun je E10-benzine tanken. Alleen voor de spaarzame benzinestations waar men over slechts één enkele benzinesoort beschikt, is het niet verplicht om E10 aan te bieden. Daar kan het voorkomen dat er alleen E5 of een andere benzinesoort verkrijgbaar is. Alle andere tankstations moeten in minstens de helft van de vulpistolen E10 aanbieden.

Hoe ziet het eruit in onze buurlanden?

Toen Nederland de benaming E10 in 2019 invoerde – naast de reeds bestaande de E5 – was E10 in onze buurlanden al een poosje te verkrijgen. In België kon men al sinds begin 2017 geen Super 95 meer kopen, maar alleen nog maar E10. In Duitsland mogen benzinepompen sinds eind 2010 benzinesoorten met een maximaal ethanolgehalte van 10% aanbieden wat inmiddels in de hele bondsstaat gebeurt.

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op