Wat u kunt doen als uw auto stottert

Wat u kunt doen als uw auto stottert

Uw voertuig kan in de meest uiteenlopende situaties beginnen te stotteren en schokken. Het kan zich direct bij het starten van de motor voordoen, tijdens het optrekken, maar ook tijdens het rijden zelf als u bijvoorbeeld gas geeft of terwijl u voor een rood stoplicht staat te wachten. Dit mankement kan evenzovele oorzaken als verschijningsvormen kennen. Het is dus uitermate belangrijk om een nauwkeurige blik op het probleem te werpen als u hiermee geconfronteerd wordt.

Uw auto stottert bij het starten en optrekken

Als uw auto meteen vanaf het moment dat u de contactsleutel omgedraaid hebt, begint te stotteren, hoeft dat niet per se op een defect te duiden. Soms zet er zich op het ontstekingssysteem een klein laagje vocht af als het buiten koud en vochtig is. Zodra de motor gestart en verwarmd wordt, verdampt het vocht en houdt het stotteren weer op. Mocht het stotteren echter geen einde nemen en tijdens het optrekken en het gasgeven aanhouden, kan het vaak lonen om een kijkje te laten nemen bij de brandstofpomp of het brandstoffilter. Als de brandstofpomp of het brandstoffilter vervuild en/of verstopt is, kan de brandstoftoevoer in het geding raken.

Uw auto stottert tijdens het rijden

Uw auto stottert tijdens het rijden

Als uw auto tijdens het rijden op constante snelheid stottert, zijn er verschillende mogelijke oorzaken voor aan te wijzen. Zo kan er bijvoorbeeld iets mis zijn met het ontstekingssysteem: er kan sprake zijn van een losse of kapotte bougiekabel, de bougies kunnen vervuild of versleten zijn en hetzelfde geldt voor de bobines of ontstekingsverdeler. Tevens kan er iets misgaan bij de vorming van het brandstof-luchtmengsel. Als dit mengsel te rijk is, kan dat tot spontane zelfontbranding leiden wat op haar beurt weer tot geschok leidt. Een dergelijke wanverhouding kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een defect aan de luchtmassameter, een vervuild inlaatspruitstuk of een storing aan de lambdasonde of iets in die trant. Ook kan een onevenwichtige vorming van het brandstof-luchtmengsel tot het overslaan van de motor leiden. Ook in dat geval kunt u geschok voelen tijdens het rijden. Het kan ook gebeuren dat de motor van uw voertuig onderweg afslaat. In dit geval ontbreekt er vermoedelijk een van de drie essentiële elementen die noodzakelijk zijn voor een draaiende motor: brandstof, zuurstof of ontsteking.

Tip van AUTODOC: maak uitvoerige aantekeningen over de situaties waarin het gestotter of geschok zich voordoet. Als u dan bij de garage langsgaat, zal het voor de monteurs een stuk makkelijker zijn om het probleem te verhelpen, aangezien ze niet zelf nog eerst hoeven te achterhalen in welke situaties het probleem optreedt. Zo bespaart u de monteurs tijd en uzelf geld.

Ook kan het gebeuren dat uw auto tijdens het remmen stottert. In dat geval kan dat aan de remschijven liggen. Dit kan zowel aan een slechte hoedanigheid van het materiaal van uw remschijven te wijten zijn, maar het kan ook simpelweg aan kortdurige oververhitting ten gevolge van snel op elkaar volgende remhandelingen liggen. Tevens kunnen defecten aan de spoorstangeinden tot geschok bij het bedienen van de remmen leiden.

Een andere veelvoorkomende oorzaak voor gestotter tijdens het rijden is een mankement aan het roetfilter of overmatige vervuiling van dit onderdeel. In alle dieselauto’s moet er bij wet een roetfilter ingebouwd zijn om te voorkomen dat er een al te grote hoeveelheid aan roet in de atmosfeer uitgestoten wordt. Normaal gesproken reinigt dit toestel zichzelf automatisch zodra het filter verzadigd is. Tijdens dit zogenaamde regeneratieproces worden de op het roetfilter opgehoopte roetdeeltjes verbrand, zodat het toestel weer in staat is om nieuwe deeltjes uit het uitlaatgas te zuiveren.

Mocht uw auto bij het rijden met volgas stotteren, zou er iets mis kunnen zijn met een onderdeel van de ontsteking. Dan loont het meestal om een kritische blik op bijvoorbeeld de bougies, bobines en injectoren te werpen. Als uw voertuig juist bij het rijden op lage snelheid of met een laag toerental schokt, is er mogelijk iets aan de hand met het inlaatspruitstuk of inlaatsysteem. Deze kunnen verontreinigd raken, waardoor er minder lucht in de motor terecht kan komen.

Uw auto stottert tijdens het stilstaan

Uw auto stottert tijdens het stilstaan

Als uw voertuig tijdens het stilstaan, dus terwijl hij in zijn vrij/stationair draait, last heeft van gestotter, kunt u in eerste instantie dezelfde oorzaken in overweging nemen als bij een rijdend voertuig. Als u bij het wegrijden na een kortdurige stilstand – en dus met een nog warme motor – merkt dat de motor stottert, kan de druk in de brandstofleiding te laag zijn. Hier kan een lekkende of kapotte brandstofinjector voor verantwoordelijk zijn.

Ook kan het lonen om de stappenmotor en het gasklephuis na te kijken en eventueel schoon te maken.

 Veelgestelde vragen (FAQ) 

⚠ Mijn auto stottert en het motorlampje brandt – wat betekent dat?

In dat geval is er sprake van een storing in de werking van de motor en dient u zo spoedig mogelijk naar een garage te rijden om uw auto te laten uitlezen of nakijken. Bij de garage beschikken ze over professionele apparatuur om fouten op te sporen en kunnen ze eventuele problemen grondiger aanpakken.

⚠ Moet ik de bougies vervangen als mijn auto stottert?

Als uw auto stottert, zou dat aan de bougies kunnen liggen. Er zijn nochtans nog tal van andere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor gestotter van uw auto. Daarom is het verstandig de hulp van een deskundige in te schakelen.

⚠ Mijn auto stottert en het stinkt naar rotte eieren – hoe komt dat?

Als uw auto zowel stottert als een de geur van zwavel uitwasemt, kan het zijn dat er iets met de bobines aan de hand is. Dit kan een negatieve uitwerking op de katalysator hebben, waar uiteindelijk de geur van rotte eieren ontstaat.

⚠ Mijn auto rijdt op lpg en stottert – wat is er aan de hand?

Als u hier vaker last van hebt, zou het kunnen zijn dat er bijvoorbeeld te weinig gas aangevoerd wordt of dat de mengverhouding niet naar behoren is. U kunt dan het beste een lpg-specialist raadplegen om hiernaar te laten kijken.

⚠ Klopt het dat mijn auto kan gaan stotteren als ik E10 gebruik?

Er wordt beweerd dat E10-brandstof slecht zou zijn voor auto’s. Bij bepaalde oudere modellen kan de daarin verwerkte ethanol inderdaad een nadelige, bijtende werking hebben. Dat geldt echter niet voor moderne auto’s. Moderne auto’s zouden in principe bestand moeten zijn tegen deze soort brandstof. Als u wilt nagaan of uw auto tegen E10 bestand is, kunt u dat op e10check.nl doen.

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op