Hoe u het ontstekingssysteem kunt inspecteren

Hoe u het ontstekingssysteem kunt inspecteren

Het ontstekingssysteem dient voor het starten van de motor. De belangrijkste onderdelen zijn de accu, ontstekingsschakelaar, elektronische besturingseenheid, bobines, bougiekabels en bougies of gloeibougies. Om motoruitval of startproblemen te vermijden raden wij u aan om de staat van deze onderdelen op gezette tijden na te gaan. In deze bijdrage bieden we een overzicht van de vaakst voorkomende oorzaken van mankementen en geven we uitleg over de juiste procedure voor het verhelpen van problemen.

6 tekenen voor defecten aan het ontstekingssysteem

  1. De motor wil niet starten. Dit komt vooral voor in de winter, omdat de motorolie door de kou dikvloeibaarder wordt en de accu sneller leeg raakt. Nadat er enkele vergeefse pogingen zijn ondernomen om de auto te starten, kan het zo zijn dat de bougies met benzine volgelopen zijn. Mocht dit het geval zijn, dienen deze te worden vervangen.
  2. De motor sputtert in zijn vrij. Dit kan te wijten zijn aan beschadiging van de bougiekabels of kortsluiting in de bobinewikkeling. Gebruik van een oude accu vermindert veelal de levensduur van deze onderdelen.
  3. De motor draait bij het optrekken onstabiel. Vaak is de boosdoener hiervan water dat in de bobines, bougies of bougiekabels terechtgekomen is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de motorruimte wordt uitgespoeld met een hogedrukreiniger.
  4. Er klinken plofgeluiden uit het inlaatspruitstuk of uit de geluidsdemper. De oorzaak hiervan is een verkeerd afgestelde ontsteking na gebrekkig reparatiewerk. Ook bij gebruik van bougies met een onjuiste warmtegraad kunnen er vreemde geluiden ontstaan.
  5. Er is sprake van een toename van het brandstofverbruik. Dit is doorgaans het gevolg van verkeerd aangebrachte bougiekabels of een beschadigde isolatie, waardoor ze kapotgaan. Hierdoor ontstaat een instabiele voeding.
  6. Defecten aan de elektrische uitrusting. Hiervan kan sprake zijn als de contactschakelaar ten gevolge van doorgebrande elektrische contacten stuk is. Tevens kan deze eenheid beschadigd raken na onvoorzichtig gebruik of door een poging tot diefstal.

Hoe u de onderdelen van het ontstekingssysteem kunt diagnosticeren

  • Bougies. Deze worden met het blote oog of met een multimeter geïnspecteerd. Voor het losdraaien van het onderdeel gebruikt u een passende bougiesleutel en vervolgens bekijkt u hoe het eruit ziet. De uitwendige isolatie mag geen gebreken vertonen en er mag geen aanslag op de elektrode zitten. Bovendien moet de tussenruimte tussen de massa- en de middenelektroden binnen de aangegeven waarden liggen. Bevestig de ene multimetersonde aan het schroefdraad van de stekker en de andere aan de elektrode. Indien het toestel een weerstand aangeeft die hoger ligt dan 6 kΩ, dient de bougie vervangen te worden.

Bougies.

  • Spoelen. Vergewis u ervan dat de stekkers goed vastzitten. Breuken of roetsporen op de spoelen zijn een teken dat ze aan vervanging toe zijn. Meet hun weerstand met een ohmmeter of oscilloscoop. De richtwaarden vindt u in het instructieboekje van de auto. De waarde voor de primaire wikkeling bedraagt circa 1 Ω, voor de secundaire wikkeling tot 20 kΩ.

Spoelen.

  • Ontstekingsverdelerkap. Inspecteer het onderdeel periodiek op barsten, thermische beschadigingen of gebrekkig contact tussen de borstels en het oppervlak van de rotor. Alvorens te inspecteren moet u de dop zorgvuldig schoonmaken.

Ontstekingsverdelerkap.

  • Bougiekabels. Om er zeker van te zijn dat de isolatie ervan intact is, moet u ze controleren op barsten, verdraaiingen en schuurplekken. Ziet u in het donker vonken bij de onderdelen terwijl de motor draait, dan wijst dit op beschadiging van de isolatie. Om de diagnose nauwkeuriger te kunnen stellen dient u een multimeter te gebruiken. Bij intacte draden mag de weerstand niet meer dan 10 kΩ bedragen.

Bougiekabels.

Waarom het veronachtzamen van deze defecten gevaarlijk is

Een ondeugdelijke werking van het ontstekingssysteem vergt een onmiddellijke aanpak. Behalve dat de motor niet goed start, merkt u ook een afname van het vermogen en een hoger brandstofverbruik. De motor raakt regelmatig oververhit, waardoor een kostbare ingrijpende revisie noodzakelijk kan zijn. Daarbij komt dat de motor onrustig loopt en vreemde geluiden voortbrengt.

Conclusie

De werkingsduur van de motor wordt direct bepaald door de staat van het ontstekingssysteem. Om problemen tijdig op te sporen en te verhelpen kunt u de adviezen voor het diagnosticeren van AUTODOC opvolgen en probleemloos met uw auto blijven rijden.

[Totaal: 0   Average: 0/5]