Een diagnose van uw auto aan de hand van de kleur van de rook uit de uitlaat

Een diagnose van uw auto aan de hand van de kleur van de rook uit de uitlaat

Eén van de tekenen van een mankement aan de motor en de bijbehorende systemen is rook uit de uitlaat. Een aanzienlijk deel van de problemen kan aan de hand van de kleur en consistentie ervan geanalyseerd worden. In dit artikel vertellen we welke kleuren uitlaatrook kan hebben en welke oorzaken daarachter steken.

Waarom stoot mijn auto rook auto bij het starten?

Als er rook uit de uitlaat komt tijdens het starten, in het bijzonder bij vrieskou of droog weer, en vervolgens zodra de motor op temperatuur gekomen is weer verdwijnt, dan is er geen sprake van een mankement: in dergelijke gevallen verdampt het condensaat uit het uitlaatsysteem.

Waarom komt er witte rook uit de uitlaat?

Als de uitlaat niet ophoudt rook uit te stoten nadat de motor al op temperatuur gekomen is en dit zich zowel bij droog als heet weer voordoet, duidt dit erop dat er water in de motor binnendringt. Normaal gesproken gebeurt dat op één van de volgende twee manieren: ofwel wanneer het zich met koelmiddel vermengt (wat een teken van een afname van de dichtheid van de cilinderkoppakking of van het koelsysteem is) dan wel wanneer het samen met brandstof binnenkomt als die kwalitatief ondermaats is.

 Wat kan ik doen tegen witte rook uit de uitlaat? We adviseren u de volgende maatregelen te treffen: 
 1. Het koelvloeistofpeil in het reservoir controleren. Als dit sterk gedaald is, duidt dat op een probleem met de dichtheid van het koelsysteem.
 2. De motorruimte inspecteren: er kunnen vaak lekkages waargenomen worden bij de verbinding tussen het motorblok en de cilinderkop.
 3. Het expansiereservoir nazien. Als er zich hierin olie bevindt, is dat een indirect teken van een afname van de dichtheid van de cilinderkoppakking; en gepaard van witte rook kan dit erop duiden dat er koelvloeistof in de verbrandingskamers van de motor terechtkomt.
 4. De olievulpijp inspecteren. Er dient zich hier geen wit schuim te bevinden.
 5. Als u minstens één van de bovenstaande tekenen waargenomen hebt, is het raadzaam om met uw auto naar de garage te gaan om hem professioneel te laten nakijken. De reparatie omvat de vervanging van de cilinderkoppakking en eventueel ook een schuurbeurt aan de corresponderende oppervlakken van het motorblok en de cilinderkop.
 6. Als het probleem niet met het koelsysteem te verklaren valt, kunt u naar een ander tankstation overstappen.
 7. De brandstoftank op lekvastheid inspecteren. Laat deze indien nodig repareren of vervangen.
Witte rook uit de uitlaat

Kan ik verderrijden als mijn auto witte rook uitstoot?

Nee, dat is niet aan te raden. Stel een storingsdiagnose nooit uit: als er koelmiddel bij de olie komt, verdunt dat de olie, wat zich nadelig op de smeereigenschappen ervan uitwerkt. Dit kan tot vernieling van de bewegende delen van de motor leiden. Om die reden is het raadzaam om gebruik te maken van een sleepdienst – ook voor de rit naar de garage.

Soms komt er witte rook onder de motorkap weg. Dit kan veroorzaakt worden door kokende koelvloeistof en oververhitting van de motor, evenals door een afname van de dichtheid van de radiateur en diens leidingen. In een dergelijk geval kunt u uw auto het beste meteen tot stilstand brengen en de motor laten afkoelen. Inspecteer vervolgens het koelsysteem op lekkage. Als u daarbij ernstige lekkage opmerkt, is het verboden om verder te rijden.

Waarom komt er zwarte rook uit de uitlaat?

Dikke zwarte rook vanuit de uitlaatpijp is een teken dat het brandstof-luchtmengsel te rijk is. Dit kan veroorzaakt worden door een verstopt luchtfilter, waardoor er minder lucht naar de motor aangevoerd wordt, of door mankementen aan de brandstofpomp of -regelaar, wat tot een toename van de druk in de brandstofleiding leidt.

 Als u een euvel opmerkt, kunt u de onderstaande stappen opvolgen: 
 1. De druk in het brandstofsysteem met een manometer meten.
 2. De injectoren inspecteren. Gebruik hiervoor een multimeter om de weerstand te meten en vergelijk de waarden met de opgegeven waarde. Voor een uitvoerigere diagnose, die op een speciale verhoging uitgevoerd wordt, kunt u het beste bij een garage langsgaan.
 3. De zuurstofsensoren controleren op een correcte werking. Ga allereerst na of de sensoren stevig met de aansluitingen verbonden zijn. Maak de aansluitingen desgewenst schoon. Demonteer het onderdeel en inspecteer het. Als u afzettingen op de beschermbuis van het onderdeel bespeurt, is dat een teken dat het moet worden vervangen.
 4. De contactsleutel omdraaien. Sluit de sondes van de multimeter aan op het verwarmingscircuit. De spanning dient 12 V te bedragen.
 5. De sondes aansluiten op de signaalkabel en de aarding van het chassis. De multimeter dient de waarde 0,45 V weer te geven.
 6. Het verbindingsstuk van het apparaat wegnemen. Meet de weerstand tussen de aansluitingen van de verwarming. Deze waarden kunnen al naargelang het type sensor afwijken, maar dienen niet boven de 2-10 Ohm te komen.
 7. Een defecte sensor vervangen door een nieuwe.
 8. Als een dieselauto hebt: de regeneratiemodus van het roetfilter inschakelen.
 9. Dikke zwarte rook kan bij dieselvoertuigen door een verstopt roetfilter veroorzaakt worden.
Zwarte rook uit de uitlaat

Kan ik verderrijden als mijn auto zwarte rook uitstoot?

Als uw voertuig zwarte rook uitstoot, dient u de storing zo gauw mogelijk te diagnosticeren. Het is namelijk zo dat een te rijk brandstof-luchtmengsel langzamer verbrand dan normaal, wat tot plaatselijke oververhitting van de onderdelen van de motor leidt. Bovendien houdt een deel van de brandstof pas in de knaldemper op met verbranden, waardoor er een risico op pingelen en vernieling van de katalysator bestaat. Bougies gaan vroeger kapot dan gebruikelijk. Met verloop van tijd kunnen de onderdelen van het uitlaatsysteem doorbranden. De motor loopt soms vast.

Waarom komt er blauwe rook uit de uitlaat?

Als er blauwe rook uit de uitlaat komt, wijst dat erop dat er olie in de verbrandingskamers terechtkomt. Dit is normaal gesproken het gevolg van slijtage van onderdelen van de zuiger-cilindercombinatie, plakkende zuigerveren, vernieling van de klepsteelafdichtingen en olie met een verkeerde mate van viscositeit.

 Dit is wat u dan dient te doen: 
 1. Nagaan of u de juiste olie gebruikt voor het smeersysteem. Mocht dat niet het geval zijn, vervang het dan volledig en spoel het systeem door.
 2. De compressie in de motorcilinders nameten. Als deze niet voldoende is, ligt dat aan een afname van de dichtheid in de verbrandingskamers. In dat geval is een grondigere diagnose vereist.
 3. Bij de garage langsgaan: dikwijls heeft het ontstaan van blauwe rook te maken met een ophanden zijnde revisie van de motor. Een dergelijke beurt is niet realiseerbaar zonder hulp van deskundigen.
Blauwe rook uit de uitlaat

Wat gebeurt als ik verderrijd terwijl er blauwe rook uit de motor komt?

Blauw rook is op zich een teken van reeds bestaande mankementen. En als u het verhelpen van het euvel uitstelt, zullen de klachten alleen maar toenemen. Door bijvoorbeeld de klepsteelafdichtingen bijtijds te vervangen kunt u grotere problemen vóór zijn. Als u echter te lang draalt met het opknappen, kunnen de zuigers doorbranden, wat uiteindelijk veel hogere kosten in het kielzog sleept.

Conclusie

Een rokende uitlaatpijp duidt vrijwel altijd op mankementen in één van de vele systemen in een voertuig. Dergelijke hulpkreten van uw auto kunt u maar beter niet negeren. Want hoe eerder u de gebreken aan uw auto diagnosticeert, des te minder schade zult u uw auto berokkenen.