Onderhoud van de airco – een kwestie van regelmaat

Onderhoud van de airco – een kwestie van regelmaat

Hitte maakt agressief, de concentratie daalt en het ongevalsrisico stijgt. Volgens de Verkeersraad stijgt het aantal ongevallen bij temperaturen hoger dan 25 graden met 110 procent. Airco’s in auto’s zijn daarom niet enkel comfort-features, maar verhogen tevens de veiligheid. Zij vereisen echter het nodige onderhoud. Een airco in de auto verliest per jaar tot 10 procent van zijn koudemiddel. De reden daarvoor zijn kleine lekken waardoor koudemiddel kan ontsnappen. Daarom moet het systeem regelmatig van onderhoud worden voorzien. Een defecte airco kost bovendien onnodig brandstof zonder dat hij behoorlijk koelt. Het onderhoud behelst behalve een functioneringscheck ook het bijvullen met koudemiddel.

De airco zelf bijvullen: kan dat?

Als leek moet je daar niet aan beginnen: Zelfs automonteurs mogen enkel reparatie aan de airconditioning uitvoeren als ze daarvoor een extra opleiding voor hebben gevolgd. Koudemiddel is een gevaarlijk product dat bovendien schadelijk is voor het milieu en kan niet zomaar door iedereen worden gehanteerd. Wie in weerwil van alle waarschuwingen zoch de airco in zijn auto zelf willen bijvullen, vindt daarvoor de bijbehorende kits en stap-voor-stap-handleidingen. Ter gelegenheid van een vervanging wordt het koudemiddel uit een container via een vulslang met drukmeting aan het airco-systeem toegevoegd. Je kunt onmogelijk zien en op voorhand ook niet checken of het systeem lekken heeft. Mocht dat zo zijn, kun je dit ook niet zelf verhelpen. Het is tevens niet mogelijk te checken hoeveel koudemiddel nodig is of hoeveel er nog in het systeem zit. Wanneer je teveel koudemiddel toevoegt, kan dit schade toebrengen aan de airco-compressor. Het gevolg is een gepeperde rekening voor een schadepost die je had kunnen vermijden wanneer je op voorhand het vullen overlaat aan een professional. Via een snelle zoektocht in het internet komt u er achter welke vakgarage of servicestation in de buurt het checken van de airco aanbiedt.

Airco-check door de vakman: hoe vaak?

Airco-check door de vakman: hoe vaak

Het navullen van het koudemiddel gebeurt in het kader van een check in de garage die elke twee jaar, of in ieder geval een keer in de drie tot vier jaar moet plaatsvinden, of wanneer de airco voelbaar slechter koelt. In de garage wordt de functie van de airco gecontroleerd en op lekken gecheckt. Vervolgens wordt het nog aanwezige koudemiddel afgezogen, gereinigd, gewogen en de ontbrekende hoeveelheid aangevuld. Vervolgens wordt het weer aan de koelkringloop van de airco toegevoegd.

Wat kost het bijvullen?

De kosten voor het vullen van de airco hangt van de hoeveelheid en de soort koudemiddel af. Oudere wagens hebben vaak het middel R134a in het systeem zitten, dat omwille van zijn schadelijke invloed op de atmosfeer door de EU werd verboden. Bij auto’s met dit middel beginnen de prijzen voor de airco-check bij ongeveer €80. Nieuwere auto’s zijn doorgaans met R1234yf gevuld. Dat is duidelijk duurder en dit maakt ook de airco-check kostbaarder. Reken op minstens €150.

De airco desinfecteren

De airco desinfecteren

Een aspect van de airco-check is vaak ook de desinfectie van het systeem. Door het vocht in combinatie met de warmte ontstaan er vaak bacteriën of schimmels. Dat is te herkennen aan een muffige schimmelgeur in de auto. Dit is tevens een teken dat de airco aan een check toe is. De vakman reinigt daarom de airco als onderdeel van het service-programma en desinfecteert de bijzonder gevoelige plekken, zoals de verdamper.

Tips voor het onderhoud van de airconditioning

Tips voor het onderhoud van de airconditioning
  • Wie zijn airco-systeem ontziet, spaart het systeem werk en dit betaalt zich uit bij het tanken. Daarom is het in de hoge zomer de moeite waard, voorafgaand aan een rit de deuren even open te zetten zodat de meeste hitte eruit kan.
  • Kort voor het einde van de rit dient u de airco uit te schakelen maar de interieurblazer aan laten. Daardoor kan de resterende vocht in het systeem goed drogen en dit verhindert de vorming van bacteriën en schimmel.
  • De ANWB beveelt aan, het interieur van de auto tot op 21 – 23 graden te koelen. Over het algemeen is het beter, het systeem niet al te koel in te stellen. Dan haal je jezelf alleen maar verkoudheden op de hals.
  • Stel de ventilatieblazers zodanig in, dat de luchtstroom niet direct u en uw medepassagier treffen.