Hoe u remmen ontlucht

Hoe u remmen ontlucht

Een efficiënte werking van het remsysteem is één van de aartsvoorwaarden voor een veilige rijervaring. Om die reden is het de plicht van iedere autobezitter om ervoor te zorgen dat de remmen in correct werkende staat verkeren: dat verbruiksgoederen op tijd vervangen worden, dat de toevoerleiding op lekkages geïnspecteerd wordt, maar ook dat eventuele lucht uit het systeem afgevoerd wordt. Laat ons uitzoeken wat de oorzaken voor lucht in het systeem zijn. In dit artikel leggen we aan u uit wat de juiste volgorde bij het ontluchten van remmen is.

5 veelvoorkomende oorzaken voor lucht in het systeem

 • Een te laag vloeistofpeil in het reservoir. Bijgevolg kan er buitenlucht het systeem ingezogen worden.
 • Versleten rubberen onderdelen. De afdichtingsmiddelen van de remcilinder (of remklauw) kunnen bij blootstelling aan vocht, vuil en in het verkeer ingezette chemicaliën aan elasticiteit inboeten en beginnen te lekken. Na verloop van tijd kunnen tevens de slangen aan het barsten raken.
 • Verzuim van het bijtijds verversen van de technische vloeistof. De slangen waar deze vloeistof doorheen stroomt hebben een poreuze, waterdoorlatende structuur. Dit betekent dat er via deze poriën, weliswaar in kleine hoeveelheden, water in het systeem terechtkomt. Het vocht vermengt zich daar met de remvloeistof, waardoor het kookpunt hiervan verlaagd wordt. Ten gevolge daarvan kan de vloeistof beginnen te koken als u binnen korte tijd vaak moet remmen, bijvoorbeeld als u over kronkelige bergwegen rijdt. Door het zieden van de olie vormt er zich stoom, met als gevolg dat er luchtzakken ontstaan in bepaalde gedeelten van de leidingen en slangen.
 • Lekkende verbindingsstukken en aansluitstukken. Door trillingen die bij het rijden over hobbelige ondergronden veroorzaakt worden, raken klemmen en bevestigingsmiddelen op den duur losgeschud. Dit leidt tot het inlekken van lucht.
 • Reparatiewerkzaamheden. Als u iets aan zuigers, cilinders, leidingen of slangen verandert, is het uitermate belangrijk om direct erna eventuele lucht uit het remsysteem af te scheiden: als deze onderdelen gedemonteerd worden, kan lucht zonder tegenstand de leidingen instromen, en daar blijven hangen na de werkzaamheden.

Hoe u weet of uw remmen ontluchten moeten worden

Het euvel gaat gepaard van kenmerkende tekenen. Bij het indrukken van het rempedaal kunt u bijvoorbeeld merken dat de weerstand aanmerkelijk zwakker geworden is. In sommige gevallen moet u het pedaal meermaals indrukken om de remmen te laten werken. Naarmate u het pedaal vaker indrukt, wordt het stijver. Soms begint uw auto pas met remmen als het pedaal vrijwel volledig ingedrukt is. Alles bij elkaar is de remweg van uw voertuig in zo’n geval beduidend langer dan gebruikelijk.

Als u minstens één van deze tekenen opmerkt, moet u uw remmen ontluchten.

Hoe u uw auto voorbereid op het ontluchten van de remmen

De volgorde van de nodige stappen voor het afvoeren van lucht uit de remleidingen verschilt al naargelang het merk en het model van het voertuig. De volgorde wordt tevens medebepaald door de opbouw van het remsysteem en de eventuele aanwezigheid van extra onderdelen en samenstellen. Om die reden doet u er verstandig aan de handleiding van het voertuig nauwgelet door te lezen voordat u aan de slag gaat. Deze dient een uitvoerige beschrijving van het ontluchten voor het specifieke model te bevatten. In sommige gevallen, als uw auto een groot aantal elektronische systemen telt, zult u de taak waarschijnlijk niet zonder professionele hulp kunnen uitvoeren.

Remontluchter en ander gereedschap

Zet de remontluchter en ander gereedschap en hulpmiddelen klaar.

 De benodigdheden: 
 • Een schoon, stabiel reservoir, bij voorkeur doorzichtig, voor de afgevloeide remvloeistof.
 • Een doorzichtige slang met diameter die beantwoordt aan die van de ontluchtingsnippel, en tevens een dop- of een ringsleutel om deze los te draaien.
 • WD-40-kruipolie. Met behulp hiervan komen vastzittende bevestigingsmiddelen en verbindingsstukken los.
 • Een kruissleutel en een krik, voor het geval dat u de wielen moet wegnemen om bij de remcilinders (remklauwen) te kunnen komen.
 • Wielkeggen. Bij sommige auto’s kan het noodzakelijk zijn om ze hiermee onbeweeglijk te maken, aangezien bij sommige modellen de handrem niet ingeschakeld kan worden tijdens het ontluchten.
 • Remvloeistof van het hetzelfde type als degene die nu gebruikt wordt in uw auto.

Specifieke kenmerken van het ontluchten van remmen bij verschillende automodellen

 De volgorde van de stappen is afhankelijk van het onderstaande: 
 1. Het voorhandenzijn van een remdrukregelaar op de achteras. Deze is normaal gesproken ingebouwd bij bedrijfsvoertuigen en personenauto’s van vroegere generaties. Onder bepaalde wegomstandigheden voorkomt het dat er remvloeistof naar de achterwielen aangevoerd wordt. Om die reden dient u de druk niet van de achteras te halen door de auto met een hefbrug of krik op te heffen om bij deze voertuigen de remmen op de juiste manier te ontluchten.
 2. De opstelling van de remcircuits. De procedure behelst het afvoeren van lucht uit elk afzonderlijk remmechanisme. Als eerste wordt de lucht uit het ene remcircuit afgevoerd en vervolgens uit het andere. Als de remcircuits diagonaal gelegen zijn, dient u te beginnen met het remmechanisme dat het verst verwijderd ligt van de hoofdremcilinder; doorgaans bevindt zich dit in de buurt van het rechter achterwiel. Daarna gaat u verder met het mechanisme linksvoor, vervolgens linksachter en afsluitend rechtsvoor. Als de circuits parallel aan elkaar gelegen zijn en de achter- en voorwielen met elkaar verbinden, dan dient het systeem met de klok mee of tegen de klok in te worden ontlucht. Eerst wordt de lucht afgevoerd uit het achterste remmechanisme dat het verst verwijderd is van de hoofdremcilinder en vervolgens uit het mechanisme op het andere achterwiel. Daarna gaat u over op de voorwielen.

Opgelet: het patroon voor het ontluchten van remmen verschilt per model, aangezien het met het ontwerp van het remsysteem samenhangt. Om die reden is het raadzaam om eerst altijd de handleiding zorgvuldig door te nemen alvorens aan de slag te gaan.

 1. Het voorhandenzijn van een antiblokkeersysteem (ABS). Dit systeem behoedt wielen ervoor volledig geblokkeerd te raken tijdens het remmen om doorschieten te voorkomen. Dit systeem is op het merendeel van de modernere auto’s te vinden. Hiermee wordt voorkomen dat u de controle verliest tijdens een noodremhandeling of als u probeert te stoppen op een glad wegdek. Het ontwerp ervan omvat een remdrukregelaar en ook deze moet van lucht ontdaan worden.
Het voorhandenzijn van een antiblokkeersysteem (ABS)
 1. Het voorhandenzijn van een hydraulische pomp in plaats van een vacuümrembekrachtiger. Dit kunt u aantreffen bij de BMW 7-serie, de Nissan Cedric Y32, de Toyota Land Cruiser 105, de Mitsubishi Pajero III en nog meer voertuigen. Bij sommige auto’s wordt de pomp in aanvulling op de vacuümbekrachtiger gebruikt. In zo’n geval zult u de pomp moeten inschakelen om de lucht af te voeren.
 2. Overige bijzonderheden. Als uw voertuig met bijvoorbeeld elektronische stabiliteitscontrole toegerust is, doet u er beter aan deskundigen van een garagebedrijf om hulp te vragen bij het verwijderen van lucht uit de remleidingen. U kunt ook overwegen om deze taak aan vaklui over te laten als de ABS-onderdelen zich in verschillende gedeelten van het voertuig bevinden; want in een dergelijk geval is er een diagnostische scanner nodig en wordt de procedure met behulp van software in gang gezet. De Land Cruiser 200, de BMW X5 en andere auto’s behoren tot dit type modellen.

Hoe u de remmen kunt ontluchten bij een voertuig zonder ABS

 1. Draai de dop van het reservoir af.
 2. Vul de remvloeistof bij tot aan de markering ‘Max’.
 3. Giet een klein beetje vloeistof in het afvoerreservoir.
 4. Sluit de slang aan op de remontluchtingsnippel en dompel het andere uiteinde ervan in het afvoerreservoir met vloeistof.
 5. Vraag een assistent om het rempedaal meerdere keren achter elkaar in te drukken en probeer het dan zo ver mogelijk in te drukken.
 6. Draai tegelijkertijd de ontluchtingsnippel los om de vloeistof door de slang te laten uitstromen.
 7. Laat je assistent het rempedaal volledig indrukken.
 8. Kijk toe hoe de vloeistof via de ontluchtingsnippel wegstroomt. De vloeistof zal vol met bellen zijn.
 9. Draai de ontluchtingsnippel weer dicht. Daarna mag uw assistent haar of zijn voet weer van het pedaal halen.
 10. Herhaal deze procedure 4–5 keer voor elk van de remmechanismen.
 11. Verzuim niet het vloeistofpeil in het reservoir in het oog te houden en dit tot aan ‘Max’ bij te vullen.
 12. Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat er geen vloeistof op de carrosserie terechtkomt. De vloeistof bevat namelijk componenten die een nadelige uitwerking op het lakwerk kunnen hebben. Tevens dient u te verhoeden dat er van het middel op de remblokken gemorst wordt. Indien dat gebeurt, kunt u ze het beste vervangen.

Hoe u remmen ontlucht bij met ABS uitgeruste auto’s

 Om remmen te ontluchten bij voertuigen waarbij alle eenheden van het antiblokkeersysteem samengevoegd zijn tot één module, gaat u als volgt te werk: 
 1. Verwijder de zekering van het antiblokkeersysteem.
 2. Voer alle van de bovenstaande stappen uit.
 3. Plaats de zekering weer terug.
 4. Zorg ervoor dat het dashboardwaarschuwingslampje dat aangeeft of het ABS mankementen vertoont aan is.

Hoe u de remmen ontlucht bij auto’s met een hydraulische rembekrachtigingspomp

Hoe u de remmen ontlucht bij auto's met een hydraulische rembekrachtigingspomp
 Houd de volgende stappen aan: 
 1. Verwijder de zekering van het antiblokkeersysteem.
 2. Sluit de slang aan op de ontluchtingsnippel. Dompel het andere uiteinde ervan onder in het met remvloeistof gevulde afvoerreservoir.
 3. Laat je assistent het rempedaal volledig indrukken. In dit geval is het niet nodig om het eerst meerdere keren in te drukken.
 4. Laat uw assistent het contact inschakelen door de contactsleutel in de overeenkomstige stand te draaien. Hierdoor zal de pomp ingeschakeld worden.
 5. Laat de pomp alle lucht uit het systeem afvoeren. M.a.w.: wacht totdat er geen luchtbellen meer te zien zijn in de uit de aftapschroef stromende vloeistof.
 6. Herhaal deze procedure voor elke van de remcilinders (remklauwen).
 7. Houd het vloeistofpeil in het reservoir in de gaten. Vul het voor elke omloop bij tot aan het niveau ‘Max’ en tevens na afronding van het ontluchten.
 8. Laat je assistent het contact uitschakelen.
 9. Plaats de zekering weer terug. Zorg ervoor dat het dashboardwaarschuwingslampje dat aangeeft of het ABS mankementen vertoont aan is.

Hoe u de remleidingen ontlucht als er niemand in de buurt is om u te helpen

Als er niemand aanwezig is om u te helpen, kunt u de procedure ook in uw eentje verrichten.

 Dit kunt op verschillende manieren doen: 
 1. Het ontluchten wordt op dezelfde manier uitgericht als met assistent, alleen dient u een gasveer in te zetten om het pedaal ingedrukt te houden. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld tijdelijk een van de gasveren van de achterklep inzetten. En voor nog meer gemak kunt u een speciale remontluchtingsset kopen. Zo’n set omvat verbindingsstukken, hulpstukken, slangen en een afvoerreservoir. Handig genoeg is het reservoir met een krachtige magneet uitgerust waardoor het overal aan de carrosserie vastgemaakt kan worden om ervoor te zorgen dat het omkiepert en de vloeistof vermorst.
 2. Ontluchten met behulp van een speciale vacuümpomp. Dat wordt op de volgende manier verwezenlijkt: vul het reservoir met technische vloeistof tot aan het maximale peil. Sluit de slang van de pomp aan op de onderhavige ontluchtingsnippel van de remcilinder (remklauw). De door de pomp aangezogen vloeistof wordt in een speciaal reservoir opgevangen en de lucht wordt eruit geschift.
 3. Ontluchten door de druk in het expansiereservoir op te voeren. Hiervoor kan een verscheidenheid aan hulpmiddelen benodigd zijn: spuiten, kleine handmatige compressoren en andere instrumenten. Het werkingsprincipe hiervan bestaat in de toevoer van lucht of remvloeistof naar het expansiereservoir onder druk. Hierdoor wordt de vloeistof rondgedreven door de leidingen en de effect van het indrukken van de pedaal behaald. De rest van het proces is vergelijkbaar met de standaardprocedure: de remvloeistof met daarin luchtbellen wordt door de op de ontluchtingsnippel of remcilinder (remklauw) aangesloten slang afgevoerd.

Samenvattend

Alle mankementen van het remsysteem dienen meteen ondervangen te worden zodra men ze bemerkt. Er dient zich geen lucht in het systeem te bevinden. Om die reden is het bij de eerste verdenking van lucht in de remmen raadzaam om ze aan de hand van onze tips te ontluchten.

[Totaal: 0   Average: 0/5]