Olielekkage in de auto: oorzaken, gevolgen, oplossingen

true

Motorolie vervult een aantal erg belangrijke taken. Het dekt de buitenkant van onderdelen af met een beschermlaag ter voorkoming van slijtage, voert hitte af van bewegende delen en behoedt ze voor corrosievorming. Bovendien reinigt het de motor. Een tekort aan smeermiddel vormt een gevaar voor de motor. In dit artikel bekijken we hoe lekkage kan ontstaan, tonen we waar u naar oorzaken kunt zoeken en bespreken we of het veilig is om met een auto te rijden die last heeft van olielekkage.

Waarom lekt er olie uit mijn auto

 De gebruikelijkste oorzaken voor olielekkage in voertuigen hebben te maken met: 

Afdichtingen

Pakkingen, afdichtingsmiddelen en o-ringen zijn normaal gesproken van rubber gemaakt, die mettertijd aan bestendigheid inboeten en minder elastisch worden. Dientengevolge zal het voertuig olie gaan lekken rondom de corresponderende oppervlakken die door deze onderdelen afgedicht worden.

Waarom lekt er olie uit mijn auto

Oplossing:

 • De kleppendeksel met het blote oog inspecteren. Smeermiddelvlekken rondom het raakvlak met de cilinderkop duiden op achteruitgang van de pakking. Vervang het onderdeel.
 • De verbinding tussen het motorblok en de cilinderkop inspecteren: lekkage op deze plek kan het gevolg zijn van oververhitting van de motor, wat tot vervorming van het motorblok en de cilinderkop en vernieling van de pakking kan leiden.
 • De dop van het expansiereservoir af draaien en nagaan of er daarin sporen van smeermiddel te bespeuren zijn. Sporen hiervan duiden eveneens op een verlies van dichtheid van het verbindingsstuk tussen het motorblok en de cilinderkop.
 • De olievulpijp inspecteren. Wit schuim hierop is een teken dat er koelvloeistof in het smeersysteem terechtkomt.
 • De cilinderkoppakking vervangen. Hiervoor dient u met uw auto naar een garage te gaan, aangezien de reparatie in de meeste gevallen meer behelst dan slechts het plaatsen van een nieuwe pakking – meestal is het ook nodig om de corresponderende oppervlakken te schuren.
 • De montageplek van de ontstekingsverdeler onderzoeken. Als er hier lekkage waar te nemen valt, dient u de olieafdichting of o-ring te vervangen.
 • Het oliefilter inspecteren. Als er in uw auto olie langs de afdichting hiervan sijpelt, kunt u proberen het euvel te verhelpen door de afdichting met meer kracht aan te draaien. Mocht dit niet helpen, kunt u het onderdeel vervangen.
 • De olieafdichtingen van de krukas inspecteren. Het stukgaan hiervan kan veroorzaakt worden door een toename van de cartergasdruk of door fouten bij de montage. Bevestig de nieuwe onderdelen. NB: ten behoeve van de werkzaamheden zult u de motor moeten demonteren. Om die reden is het raadzaam om de olieafdichtingen van de nokkenas eveneens te vervangen.

De olieafdichtingen van de krukas inspecteren

Een verhoging van de druk in het systeem

Doordat er zich onzuiverheden afzetten, kan de doorstroming in bepaalde gedeelten van het smeersysteem ingedamd worden, wat tot plaatselijke drukverhoging leidt. Dit kan tevens veroorzaakt worden door verstopping van de elementen van de carterventilatie, waardoor er uitlaatgassen in het smeersysteem terecht kunnen komen. Ten gevolge daarvan wordt er olie naar buiten gedrukt via de afdichtingen en verbindingen. Soms wordt het probleem door een teveel aan smeermiddel of een te hoge mate van viscositeit hiervan veroorzaakt.

Oplossing:

 • De druk in het smeersysteem met behulp van een drukmeter nameten. Mocht het peil hiervan te hoog liggen, dient u over te gaan tot de onderstaande stap.
 • Nagaan wanneer de olie voor het laatst ververst is. Als uw voertuig sindsdien meer dan 15.000 km afgelegd heeft, dient u het smeermiddel te verversen en het oliefilter te vervangen.
 • Zorg ervoor dat u uitsluitend middelen uitkiest wier viscositeit met de aanbevelingen van de fabrikant strookt. Mocht het peil hiervan te hoog liggen, zou de druk kunnen toenemen.
 • Het smeersysteem doorspoelen. Hiervoor dient u een speciaal additief in de olievulpijp te gieten, de motor te starten en deze een poosje stationair te laten draaien. Voer de vloeistof vervolgens af, vervang het filter en vul het systeem met verse olie vol.
 • Het oliepeil inspecteren. Mocht dit het voorgeschreven peil overschrijden, kunt u het teveel met behulp van een speciaal vacuümhulpmiddel wegpompen of via de aftapplug afvoeren.
 • Het overdrukventiel demonteren en inspecteren. Ontdoe het van vervuiling. Ga na of het vergrendelingsmechanisme zonder belemmering kan bewegen. Mocht dit vastzitten, kunt u het ventiel of de gehele pompassemblage vervangen.
 • De motor op bedrijfstemperatuur brengen. Verwijder de olievuldop en dek de opening met uw hand af. Vraag iemand anders om meermaals het gaspedaal in te trappen om het toerental tot 2000-2500 rpm op te voeren. Als u, terwijl uw auto op toeren komt, een drukverhoging in het systeem opmerkt, is het carterventilatiesysteem defect. Rijd uw auto naar de garage om hem te laten repareren. De vaklui daar zullen de onderdelen schoonmaken en indien nodig de PCV-klep en de olieopvangtank.

Het oliepeil inspecteren

Fouten bij de montage

Een ontoereikende aandraaiing van bouten en het aanhouden van een verkeerde aandraaivolgorde kunnen kromtrekking van en barstvorming in de pakking veroorzaken. Bovendien kan het kapotgaan van de afdichting veroorzaakt worden door bij de bevestiging ervan gebruikte afdichtingsmiddelen en lijm.

Oplossing:

Afdichtingen en pakkingen vervangen. Neem de door de fabrikant opgegeven aandraaimomenten in acht. Schroef de bevestigingsmiddelen vast volgens de volgorde die in het onderhoudshandboek vermeld wordt. Maak gebruik van speciaal ontwikkeld gereedschap bij het plaatsen van olieafdichtingen.

Mechanische beschadiging

Dit kan veroorzaakt worden door het binnendringen van vreemde voorwerpen of botsingen met objecten, waar de oliepan uiterst gevoelig voor is.

Mechanische beschadiging

Oplossing:

 • De barsten afdichten met behulp van kouddruklassen.
 • Met uw auto een garage bezoeken om de oliepan te laten lassen.
 • Carterbescherming aanbrengen. Als u met uw voertuig vaak onverharde ondergronden of slechte wegen berijdt, helpt dit een hoop problemen te voorkomen.

Losgeraakte bevestigingsmiddelen

Door over slechte wegen te rijden en bovenmatige trillingen in het voertuig door bijvoorbeeld versleten onderdelen van de ophanging, kunnen bepaalde bevestigingsmiddelen losraken. Vaak lekt uw auto dan olie via deze.

Oplossing:

De klemmen en bevestigingsmiddelen vastdraaien. Vervang ze indien nodig.

Waarom het gevaarlijk is wanneer een auto olie lekt?

Ten gevolge van een tekort aan smeermiddel neemt de afslijting van corresponderende onderdelen toe. Dit heeft op de eerste plaats een negatieve uitwerking op de staat van de klepsteelafdichtingen, waardoor het euvel alleen maar verslechtert. Het is dan namelijk zo dat de toch al spaarzame olie in de motorcilinders terechtkomt en daar verbrandt. Het nog versterkte gebrek aan smering neemt het stukgaan en blokkeren van de nokkenas en krukas op sleeptouw evenals die van de motorzuigers. In sommige gevallen kan de drijfstang ten gevolge van oververhitting door midden breken.

Als uw voertuig olie lekt, kan de motorbehuizing vervuild raken en kan er zich daarop vuil opeenhopen. Dit heeft een negatief effect op de warmteafvoerprocessen en de belasting op de motor, en kan tot oververhitting ervan leiden. Er kan zich smeermiddel ophopen in de bougiegaten waardoor er storingen in het ontstekingssysteem ontstaan. Olie kan bovendien de isolatie van bedrading onder de motorkap en van onderdelen van de koppeling vernielen; tevens kan het rubberen steunen en afdichtingen zachter maken en op onderdelen van plastic inwerken.

Als er olie uit mijn auto lekt, kan ik er dan mee rijden?

Als er sprake is van heftige lekkage, bijvoorbeeld als de oliepan doorzeefd is, is het verboden om de auto te gebruiken. In dat geval kunt u het beste gebruikmaken van een sleepdienst. In het geval van kleine beschadigingen kunt u proberen deze met behulp van afdichtingsmiddelen of door kouddruklassen te verhelpen. Houd het smeermiddelpeil goed in de gaten terwijl u naar de garage rijdt. Als dit te laag komt, dient u de vloeistof tot de vereiste norm bij te vullen om de onderdelen van de motor voor een olietekort te behoeden.

Als er olie uit mijn auto lekt, kan ik er dan mee rijden

Is het mogelijk dat een auto vanwege een olielekkage niet wil starten?
Meestal hebben olielekkages geen invloed op het starten van de motor. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld als het voertuig met een oliepeilsensor uitgerust is en de hoeveelheid tot een kritiek punt gezakt is, kan de elektronische regeleenheid voorkomen dat de motor gestart wordt.

Conclusie

De gebruiksduur van een motor hangt rechtstreeks samen met het smeermiddelpeil. Om die reden is elke vorm van lekkage gevaarlijk. Lekkages dienen onmiddellijk te worden verholpen, zodra ze opgemerkt worden. Het is per slot van rekening altijd goedkoper om een auto die olie lekt te repareren dan om de motor in zijn geheel te grondig na te zien of zelfs te vervangen.

Aantal reacties: 1

 • @user_387380
  14.06.2023 10:56
  Lid

  Wat is die oorsaak as olie by oliefilter ytspyt,en die olie filter is reeds vervang?

AUTODOC CLUB
Uw account is uw persoonlijke assistent

Het houdt uw auto-uitgaven bij, voert een autologboek en vervangingsschema en slaat uw aantekeningen en documenten op